پیش‌نشست همایش ملی الگوی سوم زن مسلمان در گام دوم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

س., 01/24/2023 - 10:41

پیش‌نشست همایش ملی الگوی سوم زن مسلمان در گام دوم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

همایش