پیش‌نشست همایش ملی الگوی سوم زن مسلمان در گام دوم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

س, 11/04/1401 - 10:41

پیش‌نشست همایش ملی الگوی سوم زن مسلمان در گام دوم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

همایش