وظایف دبیرخانه و ارتباطات

د, 07/30/1397 - 13:38

وظایف دبیرخانه و ارتباطات

 

- تهیه دستورکار، لوازم و الزامات و برنامه­‌های شورای علمی با نظر دبیر اندیشکده

- تهیه منابع و لوازم و امکانات پژوهشی مورد نیاز گروه‌­های علمی

- تهیه آرشیو از اسناد و مدارک و سوابق علمی موجود

- مستندسازی، ثبت و پیگیری اقدامات حقوقی و اداری اختراعات و ابداعات علمی گروه­‌های پژوهشی

- ساماندهی ارتباطات سازمانی و رسانه‌ای و تلاش برای گفتمان‌سازی روحیه و تفکر علمی بسیجی

- معرفی و بازاریابی دستاوردهای علمی پژوهشی و فناورانه اندیشکده