اعضای شورای علمی اندیشگاه

ی, 11/26/1399 - 16:59

اعضای شورای علمی اندیشگاه

 • - دکتر علی رضاییان (استاد تمام مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی و چهره ماندگار مدیریت کشور)
 • - دکتر حسن دانایی­‌فرد (استاد تمام مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس)
 • -  دکتر ساسان شاه­ویسی (اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران)
 • - دکتریحیی مقصودلو (استاد تمام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
 • - دکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده (عضو هیأت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران)
 • - دکترمحمدرضا عطاردی (عضو هیأت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق (ع))
 • - دکتر محمدرضا ابن‌­الدین حمیدی (عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه امام حسین (ع) و قائم مقام سازمان بسیج اساتید کشور)
 • - دکتر نوراله قیصری (عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران و معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور)
 • - دکتر جلیل دارا (عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و رییس بسیج اساتید تهران بزرگ)
 • - دکتر رحیم خانی‌­زاد (عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و مسئول اندیشگاه سیاست‌­پژوهی و راهبردنگاری)
 • - دکتر وحید آرایی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و قائم مقام اندیشگاه سیاست پژوهی و راهبردنگاری) - دبیرشورای علمی اندیشگاه