خبرنویسی

س., 12/28/2021 - 16:34

خبرنویسی

به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج (ناب)، دوره خبرنویسی مقدماتی با ارائه دو استاد کربلایی و بخشی در 7 جلسه برگزار شده است . لینک فایل صوتی این جلسات در زیر آمده است.

 

دوره آموزش