درباره ما

ش, 08/05/1397 - 11:27

درباره ما

معاونت سرمایه انسانی در سازمان بسیج اساتید کشور دارای ماموریت‌هایی از جمله موارد زیر است:

1- شناسایی و جذب اساتید متدین، انقلابی و کارآمد به منظور بکارگیری در اهداف بسیج اساتید، در قالب عضويت‌هاي مختلفی از قبیل: فرهیخته، خبره و نخبه.

2- تعامل سازنده با دفتر منابع انساني دانشگاه ها جهت تکمیل جامعه هدف و تبیین برنامه جهت عضو یابی.

3- تهيه و تدوین فرم ها و دستورالعمل هاي مورد نياز جذب و تبديل عضويت اعضا.

4- شناسایی و بررسی راههای توسعه کمی و کیفی اعضای بسیج اساتید و ارائه خدمات اثر بخشی، ارتقاء انگیزه، کارایی و افزایش آمادگی جسمانی و روحی اعضاء.

5- تقویت و توسعه انسجام سازمانی و تعامل و ارتباط منطقی و اثر بخش با بسیج دانشجویی و ادارات در حوزه های مأموریتی.

6- معرفی و شرکت دادن اساتید بسیجی در برنامه های عمومی و کلی ابلاغی از بسیج اساتید.

7- ارائه نظرات و طرحهای کارشناسی به منظور رفع موانع و مشکلات جذب در عضویتهای مختلف.

8- سازماندهي اساتيد محترم بسيجي در عضويت هاي مختلف در گروه هاي علمي دانشگاه و اندیشکده های بسيج اساتيد.

9- ارائه گزارشات آماری جذب و سازماندهی اساتید در سطح کشور.

10- ثبت سوابق فعالیت اساتید بسیجی بر اساس میزان همکاری در ماموریتهای بسیج و صدور گواهی های لازم بنا به درخواست بر اساس ضوابط ابلاغی.

11- ايجاد بانك اطلاعات كل اعضاي هيأت علمي دانشگاه به انضمام كليه مشخصات فردي، علمي و مديريتي در سامانه جامع آفتاب.

12- صدور كارت شناسايي براي اساتید بسيجي سراسر کشور.