قدرت نرم

د, 07/30/1397 - 14:44

قدرت نرم

اهداف

 

- شناسایی اساتید مستعد و توانا

 

 - ارتقاء آگاهی اساتید مستعد و توانا

 

- بصیرت افزایی جامعه علمی ایران ( آگاه سازی و بصیرت افزایی حداقل نهصد استاد دانشگاه )

 

- تربیت مدرسین جنگ نرم ( تربیت تخصصی صد و پنجاه استاد و مدرس جنگ نرم )

 

 

اقدامات

 

- برگزاری نشست ملی قدرت نرم و ایران فردا با حضور400 استاد آموزش دیده از سراسر کشور

 

- راه اندازی شبکه ملی قدرت نرم ایران در اپلیکیشن سروش

 

- نگارش و تدوین اساس‌نامه کانال

 

- کنترل و انسجام اساتید عضو کانال( با عضویت 200 استاد بسیجی آموزشی این حوزه قدرت نرم درسراسر کشور)

 

- تشکیل اتاق فکر کانال ( مدیر و مسئول اجرایی کانال و برخی از اعضای سازمان بسیج اساتید)

 

- برگزاری نشست‌های تخصصی قدرت نرم با حضور کارشناسان متخصص و صاحب نظر (هر ماه یک بار با بحث و تبادل نظر و همچنین ارائه راه کارها و با هدف بسط قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران)

 

- تولید محتوا ( این بخش پس از ارائه گزارش‌ها ، تحلیل‌ها ، اخبار و مستندات صورت خواهد گرفت)