۱۳۹۸-۱۱-۳۰ ۱۷:۵۰
معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور مطرح کرد:
باید یک مجلس قوی داشته باشیم، مجلسی که در مقابل توطئه‌هاي دشمن، با وضع قوانین لازم، با هدایت دولت‌ها به سمت مطلوب، بتواند کشور را مصونیت ببخشد.
۱۳۹۸-۱۱-۳۰ ۱۷:۳۴
تابلوی سیاسی ۳۰ بهمن‌ماه ۹۸؛
معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور به نقل از معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه سپاه، تابلوی سیاسی ۳۰ بهمن ماه ۹۸ را منتشر کرد.
۱۳۹۸-۱۱-۲۱ ۱۱:۰۷
به همت معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور برگزار شد؛
دوره سوم در مبانی اقتدار و قدرت نظام بین الملل جنگ نرم است که تغییر محاسبه دستگاه ذهنی را نشانه گرفته است.
۱۳۹۸-۱۱-۱۴ ۱۳:۵۴
تابلوی سیاسی ۱۴ بهمن‌ماه ۹۸؛
معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور به نقل از معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه سپاه، تابلوی سیاسی ۱۴ بهمن ماه ۹۸ را منتشر کرد.
۱۳۹۸-۱۱-۱۲ ۱۲:۵۶
در معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور مطرح شد:
انقلاب اسلامی پس از گذشت چهار دهه در عمل ثابت کرده است که توانسته برخی آرمان‌هایش را تحقق ببخشد و نیز در مسیري قرار گرفته که آرمان‌هاي اولیه اعلام شده‌اش را همچنان سر دست نگه داشته و در جست‌وجو و تلاش براي تحقق آنهاست.
۱۳۹۸-۱۱-۱۲ ۱۲:۴۱
تابلوی سیاسی ۱۲ بهمن‌ماه ۹۸؛
معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور به نقل از معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه سپاه، تابلوی سیاسی ۱۲ بهمن ماه ۹۸ را منتشر کرد.
۱۳۹۸-۱۱-۰۷ ۱۸:۴۸
در معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور مطرح شد:
ترامپ به دلیل شکست در میان افکار عمومی آمریکا و جهان، به گونه‌اي پیام می دهد که گویا ایران خواستار مذاکره با آمریکاست و با این وارونه انگاري به دنبال احیاي حیثیت از دست رفته خویش است.
۱۳۹۸-۱۱-۰۷ ۱۸:۱۶
آیت الله رئیسی؛
دیر یا زود با قاتلان حاج قاسم سلیمانی ملاقات می‌کنیم، اما نه برای مذاکره، بلکه کار را از طریق مجامع بین‌المللی دنبال می‌کنیم و با قاتلان این سردار شهید برای محاکمه، مجازات و کیفر این جنایت هولناک ملاقات خواهیم کرد.
۱۳۹۸-۱۱-۰۷ ۱۷:۵۱
تابلوی سیاسی ۷ بهمن‌ماه ۹۸؛
معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور به نقل از معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه سپاه، تابلوی سیاسی ۷ بهمن ماه ۹۸ را منتشر کرد.
۱۳۹۸-۱۱-۰۵ ۱۲:۰۰
تابلوی سیاسی ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸؛
معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور به نقل از معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه سپاه، تابلوی سیاسی۵ بهمن ماه ۹۸ را منتشر کرد.
۱۳۹۸-۱۰-۳۰ ۱۶:۰۸
تابلوی سیاسی ۳۰ دیماه ۱۳۹۸؛
معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور به نقل از معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه سپاه، تابلوی سیاسی۳۰ دی ماه ۹۸ را منتشر کرد.
۱۳۹۸-۱۰-۲۸ ۱۷:۳۶
تابلوی سیاسی ۲۸ دیماه ۱۳۹۸
معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور به نقل از معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه سپاه، تابلوی سیاسی ۲۸ دی ماه ۹۸ را منتشر کرد.
۱۳۹۸-۱۰-۲۲ ۱۷:۴۸
در معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور مطرح شد:
نگران تبلیغات آمریکایی‌ها نیستیم؛ آنها در سال ۶۷ هواپیماي مسافربري ایران را به عمد زدند و به عامل این عمل شنیع مدال افتخار دادند؛ اما ایران با اذعان به خطاي انسانی در وضعیت بحرانی و تهدید آمریکایی‌ها که به نوعی مسئول این اتفاقات هستند، عذرخواهی کرد و مسئولیتش را پذیرفت.
۱۳۹۸-۱۰-۰۸ ۲۱:۴۲
توسط معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید ارائه شد:
معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور با انتشار مقاله‌ای به بیان نکاتی در خصوص تحولات بودجه ۹۹ و اتفاقات مهم آن پرداخته است.
۱۳۹۸-۱۰-۰۸ ۱۵:۳۵
در معاونت بررسی و تحلیلی سازمان بسیج اساتید کشور مطرح شد:
آگاهی بخشی و روشنگری قوانین، شرایط و حقوق عمومی در مورد وظایف رسمی و سالم و غیررسمی و خلاف قانون اما تبدیل به روال جاری شده توسط نمایندگان مجلس به عموم مردم راهکاری است که یقینا جواب میدهد.

صفحات