دعوت استادان و مدرسان کشور از ایرانیان:

چ, 02/29/1400 - 16:51

دعوت استادان و مدرسان کشور از ایرانیان:

 

همه چیز برای تغییرات پیشرفته آماده است

 

نامه انتخاباتی هزاران استاد و مدرس با عنوان: "مردم ایران! همه چیز برای تغییرات پیشرفته آماده است وقت قیام شماست !" به زودی منتشر می شود؛ 

 سیاست‌های کلی این نامه  دربارۀ تغییرات پیشرفته؛ 

1ـ نامه وارد مصداق و فرد نمی شود امّا به ارائه معیار و سنجه می پردازد

2-ـ نامه دعوت به نهضت دینی و ملّی در مقابل تکرار وضع موجود است


3ـ نامه کمک کار گفتمان انتخاباتی جبهۀ انقلاب است


4ـ نامه در جستجوی تغییرات پیشرفته و تحول انقلابی در ادارۀ کشور و قیام علیه بدعملی‌ها و بی‌عملی‌های گروه‌های محافظه کار و تکنوکرات ـ لیبرال است


در صورت موافقت با سیاست‌های کلی نامه مذکور  با مراجعه به لینک زیر در این رویداد بزرگ تاریخی مشارکت نمایید.

 

 ثبت نام