معرفی معاون سرمایه انسانی

چ, 08/02/1397 - 14:47

معرفی معاون سرمایه انسانی

در حال تکمیل....

 

 علی محمدی؛ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل