معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی

د, 02/20/1400 - 11:14

معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی

 

دکتر جهانگیر

 

دکتر کیامرث جهانگیر ؛ دکترای تخصصی علوم سیاسی و عضو هیات علمی‌ گروه جامعه‌‌‍شناسی سیاسی دانشگاه تهران