پویش ملی نامه ایرانیان به رییس جمهور سیزدهم

چ, 02/01/1400 - 10:58

پویش ملی نامه ایرانیان به رییس جمهور سیزدهم

محورهای پیشنهادی:

  • ارتقا وضعیت معیشت عمومی، افزایش ارزش پول ملی، رونق کسب وکار و اشتغال، جهش تولید و رفع موانع پیش رو
  • عدالت گستری، فساد ستیزی، مبارزه با ویژه خواری، رانت، نفوذ و ...
  • تحکیم انسجام اجتماعی و همبستگی ملی در جهت مشارکت ایرانیان در مدیریت عمومی کشور
  • تحول و تعالی فرهنگی، دینداری، معنویت، اخلاق و سبک زندگی اسلامی ایرانی
  • تاکید بر آزادی، کرامت انسانی، اقتدار علمی، استقلال ملی و توسعه روابط خارجی

به 1400 نفر از نامه‌های منتخب مردمی، دانشگاهیان، نخبگان، بانوان، جوانان و رای اولی ها به رئیس جمهور منتخب، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

علاوه بر انتشار متناوب نامه‌های برتر تا روز انتخابات در رسانه‌های ارتباط جمعی، مجموعه آن همزمان با آیین سوگند رییس جمهور منتخب، به ایشان تقدیم خواهد شد.

 

مهلت : پایان خرداد ماه 1400

 ارسال نامه