مروری بر سند ملی امنیت غذایی ۱۴۱۰

د, 08/23/1401 - 15:30

مروری بر سند ملی امنیت غذایی ۱۴۱۰

اندیشکده راهبردی امنیت غذایی کانون بسیج اساتید دانشگاه شاهد و بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ، وبینار ترکیبی (حضوری-مجازی) را با موضوع مروری بر سند ملی امنیت غذایی ۱۴۱۰ را سه شنبه 24 آبان ۱۴۰۱ از ساعت 10 الی 11:30 برگزار می کند.

سعید صوفی زاده (عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی) در این وبینار سخنرانی می‌کند.

گفتنی است، آدرس ورود به جلسه  http://vc1.viannacloud.ir/r9csznzylfwr  است و به   شرکت کنندگان اعم از اعضای هیات علمی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور (مطابق موضوع ماده یک آیین نامه ارتقاء)و نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد گواهی شرکت اعطا می شود.

وبینار