اسناد بالا دستی گروه دستاوردهای انقلاب اسلامی، راهیان علم