نشست ریاست با مسئولین کانون‌های فنی و حرفه‌ای کشور