فرم تایید

چهارشنبه, 03/14/1399 - 00:17

فرم تایید

جنبش استادی ایران  درخواست دارد درجواب حامیان  ایجاد طبقات ممتاز در مقابل قانون و لغو  خواص گرایی  مقابل مردمگرایی،  نامه مهم استادان به آیت الله رییسی  را  تایید فرمائید .

 

فرم امضا:

http://www.basijasatid.ir/node/6663