حوزه‌های اجتماعی

س, 02/24/1398 - 14:32

حوزه‌های اجتماعی

اهداف

 

- توسعه اجتماعی از طریق گفتمان سازی علمی اساتید در حوزه مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی و سلامت اجتماعی

 

- پویایی و نشاط اجتماعی از طریق پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجرایی اساتید دانشگاه

 

- فراهم کردن زمینه‌ها و بسترهای ورود بیشتر اساتید به مباحث مختلف اجتماعی

 

ارائه راهکارهای کاربردی در حوزه آسیب‌های اجتماعی توسط اساتید دانشگاه با محوریت بسیج اساتید

 

- مداخله بیشتر اساتید و اعضای هیات علمی در کنترل و کاهش سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

 

- کمک به اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر با استفاده از ظرفیت‌های علمی و فکری اساتید دانشگاه

 

- بهره گیری از ظرفیت عظیم استادان دانشگاهی و ایجاد هم‌انديشي در میان عالمان، نخبگان، صاحب نظران و متفكران عرصه‌هاي اجتماعي

 

- آماده كردن شرايط جهت مشاركت طيف‌هاي مختلف جامعه دانشگاهي و استادان در راستاي ساماندهی امور اجتماعی

 

- تحقق مسئولیت اجتماعی اساتید نسبت به سایر کانون‌های هدف جامعه با موضوع رسالتها و فعاليتهاي اجتماعي

 

 

اقدامات

 

- برگزاری دوره آموزشی طرح پیش از ازدواج با همکاری سازمان بسیج و قوه قضائیه 

 

- تهیۀ فهرست اساتید رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری متقاضی شرکت در طرح قوه قضائیه جهت شرکت در دوره یک روزه آموزشی

 

- برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه پیش از ازدواج اساتید منتخب با همکاری سازمان بسیج مستضعفین

 

- برگزاری جلسۀ مصاحبه از اساتید منتخب جهت گزینش نهایی صدور گواهی تدریس

 

-  انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک میان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان بسیج اساتید کشور

 

- تهیه، تدوین و انجام تمهیدات انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با معاونت پیش‌گیری ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت انعقاد تفاهم نامه آموزش اساتید در حوزه پیشگیری