پنجمین گزارش راهبرد سازمان بسیج اساتید منتشر شد

سه شنبه 1400/01/17 - 10:45 asatid
به همت دبیرخانه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید کشور:

پنجمین گزارش راهبرد سازمان بسیج اساتید منتشر شد

دبیرخانه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید کشور پنجمین گزارش راهبرد این سازمان را با ارائه دو بسته سیاستی " بسته سیاستی تحول و جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی" و " بسته سیاستی جهش تولید در بخش صنایع و معادن کشور" منتشر کرد.

به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج (ناب)، دبیرخانه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید کشور؛ پنجمین گزارش راهبرد این سازمان را با  ارائه دو بسته سیاستی  با عنوان " بسته سیاستی تحول و جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی" و " بسته سیاستی جهش تولید در بخش صنایع و معادن کشور"  منتشر کرد.

 بسته سیاستی تحول و جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

بخش كشاورزي و منابع طبيعي به دليل داشتن نقش حياتي در تأمين غذاي مورد نیاز كشور، تحقق امنيت غذايي و توسعه پايدار یکی از مهمترین بخش‌هاي اقتصاد كشور محسوب می‌شود. با اتکای به تجارب گذشته و در راستاي اهداف چشم‌انداز سند توسعه ایران 1404 و با بهره‌گیری از فرهنگ علمی جهادی، آینده‌نگر، دانش‌محور، هوشمند و با ارتقاء نقش‌آفرینی بهره‌برداران در تصمیم‌سازی و نقش‌پذیری آنها در تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات اساسی در جهت نیل به توسعه کشاورزی پایدار صورت می‌گیرد. در اين امر مهم با در نظر گرفتن مفاد اسناد بالاسری نظام كه همانا برخورداري از امنيت غذايي، توزيع مناسب درآمد، بهره‌مندي از محیط زیست مطلوب، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل، گام‌های مؤثر در راستاي ايراني توسعه یافته و داراي جايگاه اقتصادي درخور برداشته خواهد شد.

در این راستا کارگروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی کمیته علم و فناوری قرارگاه جهش تولید سازمان بسیج اساتید کشور به ریاست مریم دهقانی اقدام به تهیه و تدوین بسته سیاستی تحول و جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نموده است که توسط دبیرخانه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید کشور منتشر شده است.

نقش و جايگاه بخش کشاورزی از دیدگاه امنیت غذائی، چشم انداز، سیاست‌های کلان بخش کشاورزی،  وضعیت شناسی بخش کشاورزی ( نقاط قوت و ظرفیت‌ها - نقاط ضعف و کاستی‌ها فرصت‌ها تهدیدها)، راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌های اجرايي، اصلاح ساختار اجرايي سازماني، اصلاح قوانین و تغییر روش‌های حمایتی، ساماندهی بازار محصولات کشاورزی، اصلاح نظام قیمت، تعرفه و واردات،  تکمیل فرآیند زنجیره ارزش و ارتقاء درآمد کشاورزان؛ تدوين و اجراي الگوي كشت متناسب با مزي تهاي فني، اقتصادي، اقليمي و منابع آبي منطقه؛ تأمين امنيت غذايي از طريق خودكفايي و خوداتكائي در توليد محصولات اساسي؛ اجراي نظام جامع دا مپروری؛ استانداردسازي كليه محصولات دامي توليدي؛ توجه به حفظ و توسعه منابع طبيعي؛  اصلاح نظام بهر هبرداري از اراضي كشاورزي و تب يين نقش مردم؛  ارتقاء بهره‌وري و حفاظت از منابع خاک و آب؛  ارتقاء سطح بهداشت و سلامت غذا، افزايش بهر هوري، كاهش مصرف انرژي؛ توسعه اشتغال مولد در بخش؛  ارتقاء نقش صندو قهاي حمايتي بخش كشاورزي؛  توسعه بخشی مبتني بر دانايي و سامان‌دهي سيستم تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي؛  توسعه عشايري با رویكرد بهبود شرايط زيست‌محيطي و مهار عوامل تخريب منابع طبيعي از جمله سرفصل‌های این سند است.

در بخشی از نوشتار این سند آمده است:

نقش و جايگاه بخش کشاورزی از دیدگاه امنیت غذائی؛ در برنامه‌هاي توسعه كليه كشورها داراي موقعيت ويژه و استراتژیک است. در كشور ما نيز همانند ساير كشورها تأمین غذا و امنيت غذايي ازجمله مهمترین اولويت‌هاي استراتژیكي توسعه محسوب می‌گردد. دسترسي به غذاي كافي از حقوق مسلم و اوليه انسان‌ها مي‌باشد و مي‌بايست اقدامات جدي و همه جانبه‌اي جهت تأمین غذايي كافي در سطح ملي (عرضه غذا در سطح كلان)، بهبود وضعيت غذا و تغذيه و فراهم نمودن امكان دسترسي تمامي خانوارها به غذاي كافي (حمايت از اقشار آسیب‌پذیر) و ارتقاء سطح بهداشت انجام پذيرد.

بخش کشاورزی کشور به لحاظ توانمندی قابل توجه، اقلیم متنوع منابع طبیعی تجدیدشونده و ذخایر غنی ژنتیکی نقش مؤثری در تشکیل تولید ناخالص داخلی، امنیت غذایی، افزایش صادرات غیرنفتی و اشتغال نیروی کار کشور ایفا می‌نماید. تأکید انقلاب اسلامی از بدو شکل‌گیری بر حمایت از کشاورزان و جامعه روستایی و عشایر کشور است و توجه به افزایش درآمد و رفاه آنان در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری جایگاه ویژه بخش را آشکار ساخته است.

توجه به جایگاه عزتمندانه بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی و رشد و پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی، اهمیت بخش کشاورزی را به ویژه در شرایط خطیر کنونی دوچندان می‌نماید. آینده‌نگری و توجه به دانش‌بنیانی در بخش، رویکرد کلان و راهبردی، اقتصادی نمودن کشاورزی همراه با مدیریت خلاق و ارتقاء نقش‌آفرینی بهره‌برداران، درراه توسعه کشاورزی است.

بهره‌جویی از توانایی و خلاقیت جمعیت جوان کشور و به ویژه حضور فارغ‌التحصیلان جوان بخش کشاورزی موتور محرکه اقتصاد دانش‌بنیان بخش است. وجود ظرفیت‌های آب وخاک، موقعیت جغرافیایی کشور و شرایط اقلیمی مستعد ایران اسلامی ایجاب می‌نماید بر پایه دانش روز، حرکتی سنجیده و پرشتاب در کلیه عرصه‌های بخش کشاورزی ایجاد شود.  

بر مبناي سند چشم‌انداز نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، ويژگي‌هايي چند براي توسعه كشور تعيين گرديده است. در این سند، توسعه‌یافتگی متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي كشور ايران، برخورداری از دانش پيشرفته، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي و داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان، برخورداري از امنيت غذايي، توزيع مناسب درآمد، بهره‌مندي از محیط‌زیست مطلوب، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل از موارد مهم ویژگی‌های توسعه كشور هستند كه داراي ارتباط عمده و مستقيم با فعالیت‌های بخش كشاورزي می‌باشند.

بسته سیاستی جهش تولید در بخش صنایع و معادن کشور

با نگاهی به روند نام‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی مقام معظم رهبری که به‌عنوان راهبرد سالیانه کشور از سوی ایشان در پیام نوروزی اعلام و تبیین می‌شود ، از سال 89 تاکنون بیست ویک راهبرد تعیین‌شده که در این میان 11 راهبرد و پیام در مجموعه مفهومی و کاربردهای اقتصادی قابل تقسیم بندی است.

تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر این موضوع حاکی از اهمیت یک حرکت ملی همه‌جانبه در این راستا به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی کشور است.

در این راستا کارگروه تخصصی صنایع و معاون کمیته علم و فناوری قرارگاه جهش تولید سازمان بسیج اساتید کشور به ریاست حجیه بسطامی اقدام به تهیه و تدوین " بسته سیاستی جهش تولید در بخش صنایع و معادن کشور" نموده است که توسط دبیرخانه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید کشور منتشر شده است.

تهدیدهای تولید در بخش‌های صنایع معادن کشور؛ ضعف‌ها و چالش‌های اساسی پیش روی صنایع و معادن کشور برای جهش تولید؛ موانع و عوامل اخلال بر روند تولید در صنایع و معادن؛ ضعف‌ها و چالش‌های صنعت خودروسازی؛ راهکارهای بهبود صنعت خودروسازی؛ ضعف‌ها و چالش‌های صنعت پوشاک و نساجی؛ را هکارهای صنعت پوشاک و نساجی؛ وضعیت شناسی صنعت چوب و مبلمان؛ موانع جهش تولید در بخش چوب؛ راهکارهایی صنعت چوب و مبلمان؛ موانع موجود در صنعت مسکن؛ راهکارهای عملیاتی جهش تولید در صنعت مسکن؛ وضعیت شناسی صنعت کاشی و سرامیک؛ موانع صنعت کاشی و سرامیک برای جهش تولید؛ راهکار جهش تولید در بخش کاشی و سرامیک؛ راهکارهای اصلاح و رفع موانع توسعه کارآفرینی برای جهش تولید از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در این سند است.

انتهای پیام/

 

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.