معرفی معاون امور بانوان

دوشنبه, 02/09/1398 - 13:55

معرفی معاون امور بانوان

دکتر قوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر نیره قوی؛ عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی