آرایش انتخاباتی ایرانیان در وضعیت ماقبل عملیات طریق‌القدس و بیت‌المقدس قرار دارد

دوشنبه 1400/03/03 - 16:17 asatid
مجتبی زارعی:

آرایش انتخاباتی ایرانیان در وضعیت ماقبل عملیات طریق‌القدس و بیت‌المقدس قرار دارد

رییس بسیج اساتید کشور : ایران در وضعیت ماقبل فتح بستان و آزاد سازی خرمشهر است و فناوری نرم سوم خرداد قادر است ایرانیان را در 28 خرداد از تنگناهای تفکر و عمل الگوی ریاست جمهوری تکنوکرات - لیبرال آزاد کند.

به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج (ناب)، مجتبی زارعی رییس بسیج اساتید دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در اجتماع وبیناری استادان و مدرسان دانشگاه‌های خوزستان با موضوع «انتخابات ریاست جمهوری؛ قبض و بسط قوة مجریه در چشم انداز فناوری آزادسازی خرمشهر» گفت : شناخت ما از وضعیت ایران در روزهای ما قبل آزادسازی بستان و خرمشهر نباید به نگاه نظامی و عملیاتی محدود شود بلکه باید سوم خرداد را بمثابه اوج شکوفایی مدیریت مردمی و انقلابی در مقابل فرماندهی یک فرد لیبرال– بروکرات بنام بنی صدر در سازمان ریاست جمهوری ارزیابی و دلالت پژوهی های سیاستی کنیم.
وی گفت: اگر درست پرسش کنیم باید بپرسیم که آیا فناوری سوم خرداد به معنی الاعم در سطح "پابلیک پالیسی" و بصورت خاص در سطح "پالیسی میکینگ" برای امروز ما دلالت های عمومی و سیاست گذارانه دارد؟ آیا می توان بین سوم خرداد 1361 تا 28 خرداد 1400 از حیث سیاستی و راهبردنگاری تبارشناسی کرد؟ و نیز می آیا توان پرسید که مزیت نسبی سوم خرداد برای تولید قدرت در ایران امروزچیست؟ و یا مشابهت های آغازین روزهای دهه شصت و روزهای نخست قرن پیش روی ما چیست؟
عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، افزود: برای شناخت این دو دوره باید دو نوع رهبرشناسی و دو نوع نگاه سیاستی و دو نوع فرماندهی امکانات و دو نوع راهبری توانایی مردم ایران را در بستر دو ضلع متضاد؛ یعنی جبهه مردمی با مدیریت امام خمینی و جوانان سوم خردادی و در مقابل، ضلع مدیریت کلاسیک لیبرال – تکنوکرات به رهبری بنی صدر را مورد ارزیابی قرار دهیم، با نگاهی به صحنه جنگ ویژگی های این دو نوع مدیریت معلوم می شود؛ ارتش عراق با 14 لشکر مجهز به ایران بزرگ یورش آورد، تا عمق 70 کیلومتر پیشرفت کرد، فرمانده لشکر 10 زرهی عراق از رییس رژیم بعثی صدور اجازه فتح تهران را با اصرار تقاضا می کند، در این بین یک ایران منتظر اقدام رییس جمهور و فرمانده لیبرال – تکنوکرات است؛ او اقدامات تأمینی برای ایران و میهن عزیز تدارک نمی کند، جبهه لیبرال – تکنوکرات در مقابل انبوه تقاضاهای گروه های مردم و سرمایه های عظیم انسانی که با غیرت دینی و میهنی به صحنه آمده و خواستار دریافت سلاح و تجهیزات است مقاومت می کند و می گوید جنگ علم و تخصص می خواهد! همانطور که بعد ها آقایان ظریف و روحانی با اصرار خود، عمل مذاکره را از سطح تخصصی شورای عالی امنیت ملّی به وزارت خارجه بردند و گفتند مذاکره علم و تخصص می خواهد و ما بر زبان دنیا و زبان بدن و به زبان دیپلماسی مسلط هستیم! با دست روی دست گذاشتن رییس جمهور لیبرال – تکنوکرات وقت توپخانه ایران خاموش شد نقل است شهید ابوعمار در کنایه به تصویر سازی‌های مزورانه از رییس جمهور در تلویزیون و رسانه ها گفت" درد ما را فقط امام می داند صدای غرش توپخانه‌های دشمن بخاطر خاموشی توپخانه‌های ماست! در این لحظات که چشم ملّتی به ما دوخته شده شرم آور است که عقب بنشینیم؛ نگویید فلان مسوول مملکتی روی خاک نشسته، بیایید ببینید ما در خاک و خون غوطه میخوریم؛" مدیریت تکنوکرات – لیبرال در مقابل اعتراض ایرانیان به تضعیف و تحقیر کشور می گفت من به شیوة اشکانیان می جنگم؛ زمین می دهم و زمان میگیرم! اما هم زمان را از دست داد و هم زمین را یعنی همان چیزی که این تفکر در برجام بر سر این ملت و میهن آورد امام و مردم خواستار شکست حصر آبادان بودند امّا بقول مقام معظم رهبری رییس جمهور حتّی حاضر نبود طرح عملیات ثامن الائمه را گوش کند میگفت این بچه ها خام و ناپخته اند! بنی صدر در شب عملیات آزاد سازی سوسنگرد عملیات را شبانه با تلفن به مرحوم ظهیرنژاد متوقف کرد امّا مدیریت جبهه مردمی که کار را به دو جوان از ارتش و سپاه داد و با به حرکت در آمدن فناوری های نرم ایرانی ، سرنوشت دفاع از وطن در سال دوم نسبت به سال اول به کلی متفاوت شد؛ حصر آبادان شکسته شد؛ بستان آزاد شد، خرمشهر آزاد شد همین وضعی که امروز از غزه و یمن خرمشهر دیگری ساخت !
زارعی گفت: این توفیقات از نظام دانایی وفناوری شبکه سازی امام خمینی شکل گرفت؛ امام خمینی از روابط فقهی قدیمی ما بین فقهای محدث و مردم و رابطة سنتی مراجع تقلید با مردم، به تولید رابطه امام و امّت مبادرت کرد او رابطه کلاسیک و محافظه کارانه مدیریت و رهبری امکانات و سرمایه های انسانی را در روزگار بنی صدر دگرگون کرد و هزاران هزار از نیرو های جوان و انقلابی را پای کار دفاع از میهن آورد، فناوری که رهبر حکیم فعلی انقلاب هم در دوران مدیریت تفصیلی و شبکه ای خود آنها را توسعه بخشید، رابطه های جدیدی کشف شد؛ بین نظام دانایی و توانایی و مابین علم و قدرت رابطه هایی جدید کشف شد؛ درگاه های جدید قدرت نظیر باشگاه های اتمی، فضایی و صنایع هاتیک به روی ایرانیان باز شد؛ و در شرایطی که کشور های پیشرفته در تحفظ از فرمول های کشف واکسن ضد کرونا حساس هستند و از نوعی ناسیونالیسم واکسن سخن بمیان می آید ایرانیان صاحب واکسن های بومی ضد کرونا شدند.
وی با بررسی مشابهت‌های نظام جهانی و تحولات سیاسی اجتماعی در ادوار پیشا سوم خرداد و پسا برجام گفت : فناوری رهایی بستان و خرمشهر از دست اشغالگران در شرایط تحریم همه جانبه و زخم زبان ها و طعنه های احزاب سیاسی لیبرال – تکنوکرات صورت پذیرفت؛ آن روزها قریب به چهل کشور حامی صدام بودند، اروپا و آمریکا و شوروی حزب بعث را تدارک می کرد، ایرانیان از 15 ملّیت اسیر جنگی گرفتند از سویی دیگر در چنین شرایطی بود که نیروهای جدید اصلاح طلب لیبرال – تکنوکرات یعنی نهضت آزادی و جبهه ملی و باقی مانده دوستان بنی صدر می گفتند این جنگ به برنامه اصلی حزب الله تبدیل شده است؛ این جنگ فانتزی انقلاب و طرحی برای مستکبرکوبی رژیم ایران است؛ همین زمان بود که آنها گفتند شهداء عملیات های فداکارانه ای به سود اسرائیل کردند! و بعدتر در آستانه عملیات والفجر 8، با گستاخی کاندیدای ضد جنگ در مقابل کاندیداتوری آیت الله خامنه ای علم کردند و گفتند دیگر جنگ کافی است و ما باید در مقابل اقویا و درندگان جهان سیاست آهو مقابل پلنگ را اتخاذ کنیم و با این روش شناسی مشابه با برجام به جای تدارک میهن و نجات کشور به ساخت دوگانه های جعلی جنگ و صلح که همان دوگانه های جعلی ظریف - روحانی یعنی مذاکره و میدان مبادرت می کردند.
رییس بسیج اساتید کشور گفت : انتخابات 28 خرداد باید با آگاهی از منطق کشف رابطه ها در مکتب امامین انقلاب و مبتنی بر روش شناسی حاکم بر فناوری های نرم آزادی بستان و خرمشهر به اکتشاف قدرت ملّی و مزیت های ایرانی منجر شود؛ زیرا اکنون با توجه به نادیده انگاشتن عمل فراوری ها و شکوفا کردن سرمایه های مادی و معنوی، و در پرتو روش شناسی برجامی، سرمایه های انسانی و سرمایه های مادی نظیر اورانیوم، نفت، کیک زرد، برنج، زعفران، مرکبات، صیفیجات، آب سنگین، شبیه هم شده و تولید قدرت و ثروت نمی کند ، انتخابات 28 خرداد باید بتواند سرمایه انسانی کشور را از حیث ساختاری و سیاستی در سازمان ریاست جمهوری، در وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، دانشگاه ها و حوزه های کسب و کار و صنایع کوچک و هاتیک شکوفا کند. به این دلایل ما باید همه به میدان و پای کار بیاییم باید کاری کنیم تا مشارکت حداکثری شکل گیرد کشور به آزاد سازی ظرفیت های ملّی و استعدادهای تمامی استان ها و شهرها و روستاها نیارمند است بنابراین رویارویی اصلی در انتخابات و نزاع گفتمانی آن مابین موافقان وضع قبض شده و فریز شده موجود یعنی اصطلاحاً محافظه کاران و جبهه ملی_ انقلابی ایران یا همان جبهه تغییر است.

انتهای پیام/

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
لطفا به این سوال برای جلوگیری از ارسال اسپم پاسخ دهید.

پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید)