سیاست‌های کارکردی اندیشگاه

س, 11/07/1399 - 11:37

سیاست‌های کارکردی اندیشگاه

  • ایده‌­پردازی متکی بر خرد جمعی و اجماع نخبگان و تکمیل چرخه ایده‌­پردازی و انگاره‌­سازی در فرآیند سیاست­‌پژوهی، راهبردنگاری و تصمیم‌سازی
  • هدایت پژهش‌های نافع اجتماعی و مرجع‌ساز از طریق سیاست­گذاری اجتماعی، راهبردنگاری سیاسی، اقتصادی، علمی و... و همچنین موضوع شناسی در حوزه علوم و فناوری‌های نوین.  
  • فراهم ­کردن دانش، اطلاعات و افکار جدید برای سیاست­گذاران و سیاستمداران و آوردگاهی راهگشا برای تبادل ایده‌­ها و اطلاعات بین سیاست‌­پژوهان و تصمیم سازان.
  • شناسایی، روشن‌­سازی و ارزیابی موضوعات، برنامه­‌ها و طرح­‌های جاری و تبدیل مسایل و ایده‌­های در حال پیدایش به موضوعات سیاست­پژوهی و تفسیر موضوعات، رخدادها، سیاست­‌ها و تسهیل فهم آنها برای کنشگران و مسئولان در سطوح مختلف و تسهیل در ساخت شبکه­‌های موضوعی و نظام مسایل.  
  • پر کردن خلاء ایجاد شده بین دانشگاه و حوزه‌­های اجرایی و عملی در دانشگاه‌­ها و ایجاد پلی بر شکاف ایجاد شده بین دنیای ایده و عمل و بررسی مسایل و چالش­‌ها از دیدگاه‌­های گوناگون و فارغ از منافع کنشگران و افراد درگیر آن و ایجاد اجماع در زمینه­‌های سیاست­‌های خاص.
  • کمک به دولت در فهم موضوعات رایج سیاستی و جبران خلأ سیاست­گذاری و تفکر بلندمدت با توسعه تفکر راهبردی در بدنه نخبگانی جامعه و در بین مسئولین.