معرفی معاون رسانه و ارتباطات اجتماعی

پ, 10/04/1399 - 21:42

معرفی معاون رسانه و ارتباطات اجتماعی

بخشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر جواد بخشی الموتی؛ مدرس دانشگاه فرهنگیان