از جمله ماموریت‌های معاونت پژوهش و فناوری در سازمان بسیج اساتید کشور :

چ, 10/03/1399 - 17:18

از جمله ماموریت‌های معاونت پژوهش و فناوری در سازمان بسیج اساتید کشور :

 


1-  متناسب سازی عملکرد پژوهشی اعضاء هیئ تعلمی همکار با جنبش استادی متضمن رویکرد حلّ المسایلی به عنوان واحدهای پژوهشی موظف در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان مرکزی در این حوزه تلاش می شود. هماهنگی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سوابق پژوهشی حلّ المسایلی اساتید جنبش، در کارنامه علمی اساتید مورد محاسبه واقع شود.

 

2-  تهیه نظام‌نامه کنترل پروژه‌ها و ارزیابی عملکرد اندیشکده‌ها، گروه‌های مسئله محور و سنجش مقالات مجلات با رویکرد حل‌المسائلی و کمک به تهیه طرح درس‌های مورد نظر معاونت آموزش، برنامه‌ریزی همایش‌ها و نمایشگاه‌ها.


3- تدارک بسترهای دانشگاهی برای انتشار مقالات علمی در نشریات علمی کاربردی اندیشکده‌ها و حرکت به سوی انتشار مجلات علمی کاربردی 

 

4- موضوعی و حل‌المسائلی نمودن مجلات موجود سازمان

 

5-  تعیین ناظر علمی و اجرایی برای پروژه‌ها


6-  برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های علمی


7- نظارت علمی بر پژوهش‌های صورت گرفته در شتابدهنده‌ها

 

8- هدایت روند تحولی علوم انسانی اسلامی ذیل برنامه ملیّ علوم انسانی اسلامی در مسیر شدن و تدارک کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره


9-  تدارک دبیرخانۀ ستاد عالی اندیشکده‌های راهبردی و گروه‌های مسئله محور


10- حمایت از اساتید نخبه و نوآور