از جمله ماموریت‌های معاونت تربیت و آموزش در سازمان بسیج اساتید کشور :

چ, 10/03/1399 - 17:12

از جمله ماموریت‌های معاونت تربیت و آموزش در سازمان بسیج اساتید کشور :

 

1- تهیه طرح دروس به منظور توانمندسازی و مهارت‌افزایی استادان مشارکت داده شده در بدو ورود شامل دروس تربیتی، سیاسی، عقیدتی و علمی - تخصصی ( فلسفه شناخت، فلسفه علوم اجتماعی، روش تحقیق، روش حل مسئله، سیاست‌پژوهی، روش تدوین سیاست و راهبرد، نرم‌افزارهای آماری و روش استفاده از بانک‌های اطلاعاتی)، تهیه الگوی جدید در تعمیق حلقه‌های گفت‌و شنود (مرحله تکاملی حلقه‌های صالحین)، برنامه ‌ریزی آموزش انفرادی و جمعی کلاسیک برای دروس مورد نظر . در این رابطه مدل بسته آموزشی توسط معاونت آموزش تهیه و ارسال می‌گردد. در این رابطه حلقه‌های صالحین از مدل تک گویی به مدل ارتباطی گفت‌و شنود تبدیل خواهد شد.

 

2- تشکیل مراکز و دوره‌های آموزشی توجیحی برای اجرای فرایند؛ کار و اندیشه‌ورزی ، تحقیق و راهبرد نویسی در اندیشکده‌ها.

 

3- روزآمد سازی آموزش‌های پیوست‌نگاری و قدرت نرم به منظور دستیابی قدرت نرم در سطوح ملی و استانی.

 

4- برگزاری آموزش‌های تکمیلی و تخصصی پژوهشگری راهبردی مسئله‌محور برای اساتید متعهد متناسب با ماموریت‌های پیش‌بینی شده در اندیشکده‌ها.

 

5- ساماندهی حلقه‌های صالحین با روش جدید گفت‌و شنود ( در این روش بر اساس موضوعات محوری و مسائل و معضلات شناسایی شده توسط اندیشکده‌ها، حلقه‌های صالحین شکل می‌گیرد. این حلقه‌ها در قالب ارائه توسط استاد و مباحثه از سوی سایر اساتید ادامه می‌یابد. یافته‌های حلقه در نهایت به صورت اقناعی جمع بندی و تدوین می‌شود.

 

6- کمک به توانمندسازی سایر لایه‌های اجتماعی 

 

7- راه‌اندازی مدرسه عالی حکمرانی و سیاست‌گذاری پشتیبانی ستادی از آن.