از جمله ماموریت‌های معاونتبررسی و گفتمان‌سازی در سازمان بسیج اساتید کشور :

چ, 10/03/1399 - 16:05

از جمله ماموریت‌های معاونتبررسی و گفتمان‌سازی در سازمان بسیج اساتید کشور :

 

 

1- تهیه الگوی علمی تحلیل سیاسی  بومی برای کانون‌ها با رویکرد اجتهاد منطقه‌ای و اجتهاد کانون‌های استادی


2- تولید متون و محتوای تحلیل‌های اجتماعی و سیاسی روزآمد و بهنگام برای مرکزیت و رده‌ها


3 -  تهیه الگوی مطالبه‌گری و تعامل با افکار عمومی در استان‌ها و کشور و نیز تشکیل میز بررسی شیوه‌های اثربخش رصد، پایش و مطالبه‌گری.


4- برنامه‌ریزی برای مطالبه‌گری، فعال‌سازی سایر اقشار به‌منظور ارتقاء ظرفیت‌های حاکمیت در به‌کارگیری راهبردها در حلّ مسائل کشور.


5- تهیه متن و محتوا آموزش‌های سیاسی مستمر، شیوه تحلیل سیاسی، تنظیم سامانه رصد و مطالبه‌گری براساس یافته‌های اندیشکده‌ها و گروه‌های مسئله محور. ( در این روش از الگوی جدید تحلیل مبتنی بر الگوی علمی طراحی شده بهره‌گیری می‌شود. این موارد بنا به مورد جهت بررسی به شورای راهبردی سازمان ارجاع می‌گردد.)


6 - تشکیل گرو‌ه‌های تحلیلی رصد و پایش و کنشگری به موقع برای پاسخ به مسائل  و ارائه بسته‌های حل‌المسائلی

 

7- هم‌ زمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی و تبلیغات منفی ضدّ انقلاب علیه جمهوری اسلامی، سازمان بسیج اساتید کشور در حرکتی رو به جلو و آینده نگرانه و در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید در تهران، از"ستاد راهبردنگاری دهۀ پنجم انقلاب اسلامی" رونمایی کرد.


8- این ستاد با دعوت از استادان برجسته دانشگاه و مسئولین عالی‌رتبه کنونی و سابق سیاست گذار در کشور و تشکیل جلسات شورای علمی و هیئت امناء با نگاهی راهبردی و آینده پژوهانه، راهبردهای اولویت دار نظام در دهۀ پنجم انقلاب اسلامی را به خصوص با بازاندیشی نظام حکمرانی در قوای سه گانه، تدوین و در اختیار نهادهای ذیربط قرار خواهد داد.