پرسشنامه نظرسنجی مرکز افکارسنجی استادان و نخبگان کشور

چ, 08/14/1399 - 16:25

پرسشنامه نظرسنجی مرکز افکارسنجی استادان و نخبگان کشور

اندیشمند گرامی،

سلام علیکم

 با احترام پرسشنامه‌­ای که در اختیار شما قرار گرفته است مربوط به سازمان بسیج اساتید است. این سازمان در نظر دارد برای شناخت مشکلات مورد تاکید و تذکر مقام معظم رهبری مدظله به نمایندگان مجلس یازدهم در دو زمینه  «اقتصاد و فرهنگ»  اقدام به جمع آوری نظرات اساتید نماید، بدیهی است یافته‌­های این نظر سنجی برای تنظیم برنامه هفتم توسعه در اختیار نمایندگان مجلس یادشده قرار خواهد گرفت. لذا از جنابعالی به عنوان یکی از افراد نمونه تحقیق پیش روی، درخواست می‌کنیم با تکمیل این پرسشنامه در به ثمر رسیدن این تلاش برای تقویت نظام حکمرانی کشور همکاری فرمائید.  

 

مرکز افکارسنجی استادان و نخبگان کشور، مرداد 1399   

 

 

وب فرم - پرسشنامه