معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی

دوشنبه, 07/30/1397 - 14:34

معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی

معاونت فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علی مرادزاده ؛ دکترای جامعه شناسی سیاسی، مجتمع آموزش‌عالی شهید محلاتی قم