پژوهش و فناوری

22/02/1401 08:42

به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج (ناب)،  شورای…

توسط موسسه مدیریت عصر پیشرفت - موسسه فرهنگی هنری عصر گفتمان
21/04/1399 15:29
مرکز مطالعات و همکاري‌های علمي بين‌المللی اعلام کرد:
17/04/1399 16:27

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور،…

معاونت پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور منتشر کرد:
25/03/1399 10:25

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور،…

معاونت پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور اعلام کرد؛
28/12/1398 18:33
معاونت پژوهشی بسیج اساتید کشور اعلام کرد؛
21/11/1398 14:08

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور،…

معاونت پژوهشی بسیج اساتید کشور اعلام کرد؛
21/11/1398 13:51

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور،…

معاونت پژوهشی بسیج اساتید کشور اعلام کرد؛
02/07/1398 08:57
به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه مازندران صورت گرفت؛
16/04/1398 12:29

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان…

به همت بسیج اساتید استان هرمزگان برگزار شد؛
09/04/1398 13:27

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان هرمزگان…

اندیشکده زیست بوم و اقلیم استان گلستان برگزار کرد:
18/03/1398 13:23

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، …

در استانداری خراسان رضوی ارائه شد:
05/03/1398 12:07
به همت اساتید متعهد لرستان صورت گرفت؛
29/02/1398 14:48

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان لرستان،…

صبح امروز در دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین؛
24/02/1398 13:16

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان قزوین،…

با محوریت دانشگاه الزهرا(س) تاسیس می‌شود:
22/02/1398 09:57

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید تهران بزرگ،…

صبح امروز در سازمان بسیج اساتید کشور برگزار شد
14/02/1398 11:07