وظایف رئیس اندیشکده

 رئیس اندیشکده به پیشنهاد شورای علمی، تائید مسوول کانون بسیج و توسط سازمان بسیج اساتید به مدت دو سال منصوب می­گردد.او بالاترین مقام اجرایی اندیشکده محسوب می­‌شود و تمامی گروه­های تخصصی و شعبات تابعه زیر نظر وی اداره می‌­شوند. رئیس اندیشکده مسئول اجرای کلیه‌­ی مصوبات، وظایف و ماموریت‌­های تفویضی و محوله از سوی سازمان بسیج اساتید استان و کشور و نیز هدایت کننده کلیه امور و فعالیت­‌ها و نیز حافظ حقوق و منافع اندیشکده می‌باشد.

 

وظایف رئیس اندیشکده بشرح زیر است:

 

۱- ارائه طرح، برنامه و بودجه­‌ی سالانه به شورای علمی اندیشکده

۲- اجرای کلیه مصوبات و وظایف تفویضی و محوله از سوی شورای علمی

۳- تأیید نصب و عزل مدیران گروه­‌های علمی پیشنهادی هر گروه 

۴- تهیه و تدوین دستورالعمل­‌ها و آئین نامه‌­های اجرایی اندیشکده

۵-اعمال سیاست‌­ها و برنامه­‌های ابلاغی سازمان بسیج اساتید استان و کشور بصورت هماهنگ با مسئول کانون بسیج مربوطه

۶- پاسخ­گویی به سازمان بسیج اساتید استان و کشور

۷ـ تعامل با سایر نهادها و سازمان­‌های دولتی و غیردولتی در جهت تامین و تحقق اهداف اندیشکده و عقد قراردادها

۸ـ تحصیل هر نوع اعتبار و حمایت (مادی و معنوی) در چهارچوب اساسنامه و مبتنی بر سیاستها و خط مشی­‌های کلی شورای عالی اندیشکده­‌های سازمان بسیج اساتید.

۹- امضای کلیه­‌ی اسناد حقوقی و مالی و قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی، عمومی و دولتی