اندیشکده مطالعات شهرسازی اسلامی- ایرانی قزوین

با توجه به گذشت نزدیک چهل سال از انقلاب اسلامی هیچ شهرجدیدی یا توسعه‌ی شهری، بر اساس دیدگاه‌ها و ارزش‌های اسلامی شکل نگرفته است و تمام افتخارات ما و گردشگری داخلی و خارجی ما منحصر گشته به آثار معماری و شهرسازی گذشته، مثل اصفهان، یزد، تبریز، کرمان، شیراز، قزوین، کاشان و غیره آن هم مختص در بافت‌های قدیمی و تاریخی؛ در هیچکدام از این شهرها، چه گسترش شهر و چه شهرهای جدید حومه‌ای که در بعد از انقلاب بوجود آمده‌اند، به عنوان نمونهی بارز و شاخص شهر اسلامی مطرح نبوده است و متأسفانه مسئولانی که متولی مدیریت شهری بودند، انگیزه و دغدغه این موضوع را نداشتند و صرفاً اکتفا به اظهار علاقه ظاهری و نظری به این موضوع نموده ولی در عمل بر اساس فرهنگ بیگانه و غربی عمل کرده‌اند. 

 

ضرورت و اهمیت تاسیس اندیشکده:

 

 با توجه به ام‌القری بودن و الگو شدن نظام جمهوری اسلامی در جهان اسلام؛ لازم است که نظام در همه‌ی زمینه‌ها، نمونه‌های واقعی خود را ارائه بدهد و الاّ فرهنگ غربزدگی و تمدن‌های وارداتی جای آنرا خواهند گرفت و با گسترش و رشد شهرها و رویکرد رو به افزایش جمعیت، فوریت موضوع  دوچندان می‌گردد. بر این اساس ضرورت تأسیس این اندیشکده دو چندان می‌گردد.

 

تا پی‌ریزی اندیشه‌های نظری و برنامه ریزی شده در این خصوص انجام نگیرد در عمل هم اتفاقی صورت نخواهد گرفت.  

 

 

مشخصات: