اندیشکده مسائل اجتماعي - فرهنگي فارس

هم اکنون وضعیت اجتماعی- فرهنگی استان فارس به طور عام در استان به گونه‌ای است که متأسفانه به عنوان زمینه و بستر اعمال نفوذ عناصر مغرض و معاند در فضای فرهنگی اجتماعی استان و به تبع آن بهره‌برداری‌های سیاسی، ایفای نقش می کند.

 

این مهم به وضوح در همه مسائل و چالش‌های سیاسی امنیتی پیش آمده در سطح استان قابل ردیابی است.

 

 

اهمیت و ضرورت تاسیس اندیشکده:

 

نظر به تحولات سریع اجتماعی- فرهنگی در استان فارس و بروز و شیوع گسترده مسائلی از قبیل طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، فاصله طبقاتی، قومیت گرایی، باستان‌گرایی، مهاجرت، استحاله فرهنگی و تغییر سبک زندگی و الگوی رفتاری اقشار مردم و ترویج بی بندوباری‌های اخلاقی و اجتماعی و درعین حال پیوندها و پیامدهای این گونه مسائل در ارتباط با حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، مطالعه و تحلیل و پیش‌بینی و ارائه راهکارهای عمل پذیر و نیز روشن‌گری و مطالبه گری در خصوص روندها، مسائل و چالش‌های اجتماعی- فرهنگی استان فارس و آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از آن ضرورت و اهمیت سیاسی می‌یابد.

 

 

مشخصات: