عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
بازدید مسؤول و شورای سازمان از
نمایشگاه دستاورد های دانشجویان دانشکده فنی پسران سماء
بازدید مسؤول و شورای سازمان از نمایشگاه دستاورد های دانشجویان دانشکده فنی پسران سماء
تاریخ خبر :1397/02/25 08:48:35


بازدید مسؤول و شورای سازمان از

نمایشگاه دستاورد های دانشجویان دانشکده فنی پسران سماء

بازدید مسؤول و شورای سازمان از نمایشگاه دستاورد های دانشجویان دانشکده فنی پسران سماء
نمایشگاه دستاورد های دانشجویان دانشکده فنی پسران سماء
سه شنبه | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ - ۰۸:۴۴ |
کد خبر : ۵۱۲ |
اخبار دانشگاهی
 
 

در صبح روز شنبه مورخ 24 اردیبهشت بازدید مسؤول و شورای سازمان از نمایشگاه دستاورد های دانشجویان دانشکده فنی پسران سماء انجام شد .گروه خبر: اخبار برگزیده استان ها

تعداد بازديدها: 7