عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان برگزار گردید:
مراسم تکریم و معارفه مدیر کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
از جناب آقای مهندس علیرضا شفیعی اردستانی تقدیر.و حکم مسئولیت جناب آقای دکتر عرب زاده تقدیم شد
تاریخ خبر :1397/02/25 07:50:37


با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان برگزار گردید:

مراسم تکریم و معارفه مدیر کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

دراین نشست که با حضور مسئول و جانشین سازمان و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان و مسئولین بسیج اساتید و دانشجویی شهرستان برگزار گردید از زحمات جناب آقای مهندس علیرضا شفیعی اردستانی تقدیر.و سپس حکم مسئولیت جناب آقای دکتر عرب زاده قرائت و توسط مسئول سازمان تحویل ایشان گردید.
مراسم تکریم و معارفه مدیر کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
دوشنبه | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ - ۰۹:۴۸ |
کد خبر : ۵۱۰ |
اخبار کانون ها
 
 

دراین نشست که با حضور مسئول و جانشین سازمان و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان و مسئولین بسیج اساتید و دانشجویی شهرستان برگزار گردید از زحمات جناب آقای مهندس علیرضا شفیعی اردستانی تقدیر.و سپس حکم مسئولیت جناب آقای دکتر عرب زاده قرائت و توسط مسئول سازمان تحویل ایشان گردید.
مراسم تکریم و معارفه مدیر کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشانگروه خبر: اخبار برگزیده استان ها

تعداد بازديدها: 7