عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر برگزار گردید:
مراسم تکریم و معارفه مدیر کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
دراین نشست که با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر برگزار گردید از زحمات جناب آقای دکتر فقیه ایمانی تقدیر.و سپس حکم مسئولیت جناب آقای دکتر استاد جعفری قرائت و توسط مسئول سازمان تحویل ایشان گردید.
تاریخ خبر :1397/02/25 07:35:58


با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر برگزار گردید:

مراسم تکریم و معارفه مدیر کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دراین نشست که با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر برگزار گردید از زحمات جناب آقای دکتر فقیه ایمانی تقدیر.و سپس حکم مسئولیت جناب آقای دکتر استاد جعفری قرائت و توسط مسئول سازمان تحویل ایشان گردید.
مراسم تکریم و معارفه مدیر کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
چهارشنبه | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ - ۱۳:۴۲ |
کد خبر : ۵۰۸ |
اخبار کانون ها
 
 

دراین نشست که با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر برگزار گردید از زحمات جناب آقای دکتر فقیه ایمانی  تقدیر.و سپس حکم مسئولیت جناب آقای دکتر استاد جعفری قرائت و توسط مسئول سازمان تحویل ایشان گردید.گروه خبر: اخبار برگزیده استان ها,اخبار دانشگاهها

تعداد بازديدها: 12