عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
تجربه چهل ساله ی پس از پیروزی انقلاب اسلامی حکایت از آن دارد که غربی ها نیز همچون آمریکا قابل اعتماد نیستند
استاد بسیجی آقای نصرالله شفیعی :باز هم اعتماد...
تاریخ خبر :1397/02/24 13:23:54


جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم پس از اعلام خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ در سخنرانی مستقیم تلویزیونی
» و « از این لحظه برجام میان ایران و 5 کشور است » خود خطاب به ملت ایران چندین نکته را اشاره کردند از جمله اینکه
« خوشحالم موجود مزاحم از برجام خارج شد
با دقت در هر کدام از این دو جمله کوتا می توانیم به نکات قابل توجهی پی ببریم که متأسفانه رئیس جمهور محترم نخواسته است
بدان توجه نماید و شاید بخواهد آن را به عنوان سرپوشی برای شکست برجام در نظر بگیرد
واقع مطلب نقش آمریکا در جریان برجام بسیار پررنگ بود و سایه آمریکا در مذاکرات و متن قرارداد بر همه ی کشورهای
مذاکره کننده سنگینی می کرد.
آقای روحانی به گونه ای سخن می گویند که گویا آمریکا نیز مثل 5 کشور دیگر در موقعیتی یکسان قرار دارد و خروج آن از
برجام در حد خروج یک عضو بسان سایر اعضا می تواند به برجام لطمه وارد نماید. در حالی که اینگونه نیست. خروج آمریکا
از برجام به معنای شکست برجام است؛ شکست از این جهت که همه ی آنچه که ما در برجام به دنبال آن بودیم از دست می
رود. منشأ اصلی تحریم های کمر شکن در سال های اخیر آمریکا بوده و او اکنون بدون هیچ محدودیتی هم تحریم های قبلی را
برمی گرداند هم تحریم های جدید وضع می کند؛ هم برای اعمال تحریم ها بر کشورهای اروپایی خصوصا! این پنج کشور فشار
وارد می کند.
« خیلی خوشحالم موجود مزاحم از برجام خارج شد » : نکته دوم که در سخنان آقای روحانی قابل تأمل است این گفته ی اوست که
مفهوم این گفته ی آقای روحانی این است که این پنج عضو بخصوص آلمان، فرانسه و انگلیس کاملاً به تعهدات خود پایبند بوده
اند و رفتار آن ها کاملاً صادقانه است و آنچه که تاکنون موجب شده مفاد برجام نسبت به ایران اجرا نشود آمریکاست و حالا که
آمریکا به عنوان موجود مزاحم از برجام خارج شده، دیگر زمینه برای اجرای مفاد برجام کاملاً فراهم است.
این نگاه آقای روحانی نیز مثل نگاه قبلی اش که اعتقاد داشت باید کدخدا را دید و با او به تفاهم رسید حکایت از یک نگاه غلط
استراتژیک در سیاست خارجی دارد و آن اعتماد به غرب است.
تجربه چهل ساله ی پس از پیروزی انقلاب اسلامی حکایت از آن دارد که غربی ها نیز همچون آمریکا قابل اعتماد نیستند و تمام
تلاششان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی است. چگونه می توان به انگلیس خبیث و آلمان و فرانسه اعتماد کرد در حالی
که آن ها فقط با الفاظ مدافع برجام هستند.
مطمئناً وقتی آمریکا تحریم ها را مجدداً برقرار کرد این سه کشور نیز در جهت ضدیت با نظام جمهوری اسلامی کاملاً غلام حلقه
به گوش آمریکا خواهند بود. در شرایط کنونی ایران باید با اقتدار لازم و به دور از هر گونه رفتار انفعالی با برجام برخورد
نماید.
تنها راهش نیز عمل به دستور مقام معظم رهبری یعنی گرفتن تضمین است هر چند که از اول روشن بود که چیزی از برجام
عاید ایران نمی شود و الان دیگر قطعی شده است ولی از آنجا که تمام محتوای سبد دکتر روحانی در وعده های انتخاباتی اش
همین برجام بود و با از دست دادن برجام دیگر چیزی در سبد شعارهایش باقی نمی ماند و چاره ای ندارد تا آخرین تقلّاها را
برای دستیابی به برخی از دستاوردهای برجام در سبدی که ته آن سوراخ گردیده بنماید. ولی توصیه می شود که در این مرحله
اعتمادهای بیجا را کنار بگذارد و به توصیه های رهبری در عمل پایبند باشد.گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 16