عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
رئیس شورای سیاستگذاری تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: امروز جهان اسلام و حوزههای علمیه میراثدار آثار گرانقدر و وزین علما و بزرگانی است که پشتوانهای بی بدیل برای معرفی اسلام محسوب میشوند
رئیس شورای سیاستگذاری تبلیغات اسلامی بوشهر: آثار شهید مطهری پشتوانه ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی بوده است
تاریخ خبر :1397/02/24 12:49:27


سه شنبه 18 اردیبهشت 1397
رئیس شورای سیاستگذاری تبلیغات اسلامی بوشهر:
آثار شهید مطهری پشتوانه ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی بوده است
رئیس شورای سیاستگذاری تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: امروز جهان اسلام و حوزههای علمیه میراثدار آثار گرانقدر و
وزین علما و بزرگانی است که پشتوانهای بی بدیل برای معرفی اسلام محسوب میشوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، نصرالله شفیعی در نشست بصیرتی اساتید و دانشجویان توسط بسیج اساتید، بسیج
دانشجویی و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان برگزار شد به بررسی شخصیت استاد
شهید مطهری و نقش وی در معرفی اسلام پرداخت و عنوان کرد: در طول تاریخ اسلام پس از معصومین شخصیتهای
بزرگی پا به عرصه تبلیغ دین گذاشتهاند که هم دارای نبوغ و استعداد لازم بودهاند هم انگیزه لازم، هم متخصص و
صاحب نظر و به اصطلاح عالم دینی بودهاند.
تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: بدون تردید حیات و تداوم اسلام بویژه در عالم تشیع مدیون علما و بزرگانی است که
عاشقانه و همراه با فرزانگی در راستای معرفی اسلام از پای ننشستند و بدون تردید یک عالم دینی که نقش تبلیغ اسلام
را نیز برعهده دارد باید دارای ویژگیهای متعددی باشد تا بتواند کلام و پیام و تبلیغش در معرفی اسلام به خوبی تأثیرگذار
باشد به عبارتی هم جامعیت داشته باشد هم از اتقان لازم برخوردار باشد هم براساس نیازهای روز ارائه شود.
شفیعی اضافه کرد: اگر بخواهیم با نگاهی همه جانبه به علمایی که مسئولیت تبلیغ اسلام را برعهده داشته اند بنگریم
شاید به تعداد محدودی از علما برخورد کنیم که همه ویژگی های لازم را در خود جمع کرده باشند البته بررسی دقیق در
این زمینه نیزکار مشکلی است اما در مورد علامه شهید مرتضی مطهری میتوان همه ویژگیهای یک عالم برجسته و
تأثیرگذار و دین شناس و دینمدار را در ایشان پیدا کرد و همانطورکه امام خمینی (ره) در شهادت استاد مطهری فرمودند:
آثارى که از او هست، به استثنای همه آثارش خوب است و من کسی دیگر را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بىاستثنا
آثارش خوب است، باید گفت استاد مطهری نیز در نوع خودش جز استثناها بوده است.
شفیعی: این توصیه امام خمینی باید همواره نصب العین جوانان خصوصاً طبقه دانشگاهی باشد که می فرمایند: اکنون
شنیده مىشود که مخالفین اسلام و گروههاى ضدّ انقلاب در صدد هستند که با تبلیغات اسلام شکن خود دست جوانان
عزیز دانشگاهى ما را از استفاده از کتب این استاد فقید کوتاه کنند. من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهّد توصیه
مىکنم که کتابهاى این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه هاى غیر اسلامى فراموش شود
وی با توجه به برخی ویژگیهای استاد شهید در عرصه اسلام شناسی و تبلیغ دین، گفت: صداقت و اخلاص از
ویژگیهای شهید مطهری بود که آنچه میگفت نه تنها آن را به خوبی فرا گرفته بود بلکه با تمام وجود به آن ایمان
داشت، شناخت عمیق از اسلام که بدون تردید آن کس که عمیقاً مسائل را فهمیده در تبیین و بازگو کردن آن خیلی
جامع و کامل میتواند از عهده کار برآید.
رئیس شورای سیاستگذاری تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تاکید بر استعداد و نبوع فوق العاده استاد مطهری زمان
شناسی و به عبارتی ارائه اسلام براساس نیازهای روز را از توفیق استاد مطهری دانست و افزود: تنوع در موضوعات و
مسائل مختلف اسلامی مانند فقه و اصول، فلسفه و منطق، کلام قدیم و جدید، جامعه و تاریخ، مباحث قرآن پژوهی اعم
از تفسیر یا تاریخ و علوم قرآن، مسائل سیاسی، مسائل عمیق اسلام شناسی، مباحث انسان شناسی و عرفان از عجایب و
به عبارتی از امتیازات منحصربهفرد شهید مطهری است.
وی شهید مطهری را فردی با بصیرت عمیق و شناخت ژرفی نسبت به مبانی اصیل اسلام دانست و خاطرنشان کرد:
اتقان و استواری در ارائه مبانی دینی و موضوعات ارائه شده در آثار استاد مطهری به شکلی بی بدیل توانست الهام بخش
معرفی اسلام برای همه مشتاقان در داخل و خارج کشور باشد.
شفیعی همه فهم بودن آثار شهید و تاثیر آن بر روح و روان مخاطب را از ویژگیهای بارز آثار آن شهید همام خواند و
تصریح کرد: هر چند که استاد مطهری در مباحث فلسفی در قامت یک فیلسوف متبحّر ظاهر می شود و به شرح و تفسیر
عمیقترین مباحث فلسفی میپردازد ولی در سایر آثار ایشان، آن قابل فهم بودن کاملاً آشکار است و برای آنها که
میخواهند با اسلام آشنا شوند هیچ مشکلی خاصی وجود ندارد هر چند که به هر حال آمادگیهای اولیه در درک عمیق تر
آثار استاد مؤثر است و البته این موضوع از زبان گویا و قلم شیوای ایشان نیز نشات گرفته است .
وی بیان کرد: درست است که استاد مطهری در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی که نظام جمهوری اسلامی به ذهن خلاق و
قوه ابتکار و دانش مدیریتی و روح بلند ایشان سخت نیازمند بود ولی شهادت استاد در آن برهه زمانی باعث گردید که این
آثار گرانقدر پشتوانه ای ارزشمند برای جامعه اسلامی و جوانان باشد که به خاطر فقر ایدئولوژیک به شدت به چنین
منابعی نیاز داشتند و به عبارتی باید گفت پشتوانه ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی آثار شهید مطهری بوده و جالب این
است که گذر زمان نیز نتوانسته این آثار را کم رنگ و ضعیف و از رده خارج کند.
رئیس شورای سیاستگذاری تبلیغات اسلامی استان بوشهر مراجعه به آثار شهید مطهری را همچنان نیاز مبرم زمان ما
دانست و گفت: این توصیه امام خمینی باید همواره نصبالعین جوانان خصوصاً طبقه دانشگاهی باشد که می فرمایند:
اکنون شنیده میشود که مخالفین اسلام و گروههاى ضدّ انقلاب در صدد هستند که با تبلیغات اسلام شکن خود دست
جوانان عزیز دانشگاهى ما را از استفاده از کتب این استاد فقید کوتاه کنند من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهّد
توصیه میکنم که کتابهاى این استاد عزیز را نگذارند با دسیسههاى غیر اسلامى فراموش شود.گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 12