عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
دکتر قیصری در نشست ابلاغ برنامه های سال ٩٧ سازمان بسیج اساتید استان البرز
از طریق اندیشکده ها می توانیم ظرفیت های موجود در دانشگاه های کشور را هدایت بکنیم
تاریخ خبر :1397/02/23 21:19:15


ساس فلسفه وجودی این اندیشکده های جدید این هست که البته یک مقدار باید از مسائل کلی تر شروع کرد .تجربیات مختلف جامعه ما در ئاقع در این 40 سال  برای ان آرمان های اساسی که انقلاب داشته و نهاد بسیج و وقتی صحبت از بسیج می کنیم روزی که انقلاب اتفاق افتاد فکر می کنم کتاب انقلاب اسلامی مرحوم مطهری در آن یک بحث جدی شده است که انقلاب اسلامی نه انقلاب طبقه پولدار نه طبقه ضعیف بود ن طبقه روشنفکر بود بلکه انقلاب همه مردم ایران بود بنابراین پدیده ای که همگانی شد از ابتدای خودش در فرایند بقا و ارتقا ظرفیتش اگر عامل دوست را عامل بقا بدانیم هرجا از این صفت عمومی شدن خودش فاصله بگیرد درهمان نقطه آسیب پذیر می شود. بعد از پایان جنگ نقاط آسیپ پذیر خودمان را شناسایی کنیم هرجا عموم جامعه ما به اشیه رفتند و جامعه را با نهاد های مختلف راه انقلاب را در واقه امتداد بدهیم از همان جا آسیب پذیر شدیم و از همونجا آسیب خوردیم این اتفاق افتاده به هرحال جامعه علمی ما دانشگا های ما به هردلیلی پیوست مسائل جامعه نیستند در یک زمانی تهدیدات بر محور مسائلفرهنگی در کشور می چرخید در واقه همانطور که دکتر شفیعی فر فرمودند تقریبا ژورنال های هسته ای که سازمان دارد همه موضوعات فرهنگی و علوم انسانی هستند ولی الان تهدیدات در واقه جغرافیایش عوض شده است چون با آن الگوهای تجربه شده که ذهن انسان ها را می توان تغییر داد و رفتارشان عوض شود معلوم شد که این فرمول بر ایرانی جواب نمی دهد. و در واقع وقتی ما صحبت از روحیه بسیج می کنیم همان روحیه ای است که در همه ایرانی ها هست و از خصلت های ایرانی هاست. و در واقع همه را بسیجی می دانیم و تفاوت در محتوا نیست بلکه در درجه است. و شهید چمران نمونه کاملی از علم و تقواست و هم دیانت است.ولی کسانی که علم دارد هم قسمتی از بسیجی بودن است. کسی که با علم خود به کمک مسائل جامعه می آید .امروز جغرافیای تهدیدات تغییر کرده است و مسائل فیزیک جامعه را هدف قرار داده هست.شما تحریم ها را نگاه کنید در حوزه علم و فناوری است چرا جونکه هیچ راهی بشر جز اندیشیدن و استفاده از ابزار دانش برای پایدارسازی راه حل های معادلات دست و پاگیر خود برای حال و آینده ندارد اروپا اگر اروپا شده است از منظر علم و فناوری اروپا شده و همچنین اگر امریکا ابر قدرت شده بخاطر استخدام علم و فناوری بوده است. ایران و ایرانی هم اگر می خواهد هویت خودش و انقلاب و ارمان های خودش را حفظ کند راهی بغیر از این ندارد. تا حالاتهدید جنگ بود فیزیک بود عقیده ها را هدف قرار می دادند به این نتیجه رسیدن که دانشجویی که از اینجا می رود و برمیگردد با همان تعصب و هویت برمیگردد و از دانش خود برای ظرفیت سازی و هویت جدید استفاده می کند. شروع کردند برنامه جدید تحرم هارا. ما الان تحریم علم و تحریم فناوری و تحریم های اقتصادی و سایرچه باید کرد برای این مسائل . یک تفکری در جامعه به  وجود آمد که اگر ما اروپایی ها همراهی کنیم با آمریکایی ها هم سویی کنیم این مسئوله و مشکلات ما حل خواهد شد. سمت اروپا برای مذاکره رفتیم و در حین مذاکره آنها تحریم می کردند و معلوم شد که اگر میخواهیم استقلال کشور و ارمان های ما حفظ شود باید دست به زانوی خودمان بگیریم.در هر دوره ای به هرحال آن کسی که کشور را حفظ می کند یک قشری است و این ماموریت می چرخد لذا ما روی نیروی دانش آموزی کشورمان نیروی روستایی و طبقات پایین جامعه اینها به عنوان بسیجی می رفتند و جنگ را نگه می داشتند امروز از دست آنها کاری ساخته نیست پدیده پیچیده تحریم هایی که شیطانی است و ابعاد مختلفی دارد از عهده روستاییان بر نمی آید طبقات شهری توانیی این کار را ندارند. اگر هم بخواهند نمی توانند.امروز این قشری که در واقع در حفاظت از جامعه و آرمان های این کشور به اعتقاد شخص بنده و مجموعه دوستان قشر دانشگاه است. این قشر دانشگاهیی بایستی دانش خودرا برای پدیده ای که پیچیده ای که انسان های پیچیده و فنی می خواهد و آنها کسانی نیستند جز اقشار دانشگاهی.بهرحال بسیج اساتید در دوره جدید در واقع ما ارزیابی که از اوضاع کشور داشتیم اگر قرار باشد با همان الگوهای گذشته تهدیدات را تفسیر بکنیم و اقدامات سازمان بسیج اساتید را روی الگوهای گذشته ببریم به همان نتایجی می رسیم که قبلا رسیدیم. ما باید تحولی در نگرش خود ایجاد کنیم به همین دلیل استفاده از ظرفیت های دانشگاه در رفع معضلات حاد و پیش رو و در آینده با آن روبه رو هستیم این ماموریتی هست که برا خودمان تعریف کرده ایم. ظرفیت های ما 1. توکل برخدا 2 توکل بر روحیه بسیجی 3 اساتیدی که در دانشگاه های کشور هستند.الان 40سال از انقلاب گذشته است و در واقع نسلهای قدیم رفته و نسل های جدید وارد شده اند.و ما همه این نسل جدید را بسیجی و انقلابی می دانیم مهم این است که ما یک سیاستی را اتخاذ بکنیم که این ظرفیت و روحیات و این نیروها که محصول خود این جریان انقلاب هستند بیایند و پشت انقلاب قرار بگیرند.لازمه این کار این است که بدانیم از چه سازوکاری می توانیم استفاده کنیم سازوکارهای گذشته حلقه های علمی بود که  البته یک ظرفیتی هم بود.حقیقتا یک پژوهش انجام دادیم که در دنیا هم همینطور بوده که در واقع دانشگاه به یک سمت می رفته و اجرا و عمل به یک سمت دیگر.رسیدیم به تاسیس اندیشکده ها.حالا اروپا و آمریکا دارند در مسلئل نظامی راهبردی که اینها بیشتر است و به تدریج به حوزه های دیگر گسترش پیدا کرد. تصور ما این است که از طریق اندیشکده ها می توانیم ظرفیت های موجود در دانشگاه های کشور را هدایت بکنیم به سمت مسائل کشور برای اینکه ما مسائل کشورا را بدانیم عرصه کشور سه حوزه دارد.یک حوزه سیاست گذاری یک حوزه اجرا یک حوزه........ سیاست های کلی نظام تقریبا در تمام حوزه ها مسائل راهبردی کشور را مشخص کرده است در کلان مسئله ها جهت گیری های راهبردی مشخص است ولی آن سیاست های کلی مسیر خودش را طی می کند ما به عنوان الگوی راهنمایی که برای خودمان تعیین کردیم حوزه سیاست های کلی نظام،نظام مسئله شناسی کلان کشور را روشن کردیم.سطوح میانی و سطوح محلی می ماند که در اینجا وجود دارد. نکته دیگر ااین است که کشور بعد تبیینی دارد و بعد اجرایی .برای اینکه جایگاه اندیشکده ها تثبیت شود شروع کردیم به مذاکره کردن با دبیر مجمع تشخیص جلسه داشتیم در باب اینکه در واقع از پایه بحث به سیاست های کلی نظام از زمانی که مسئوله تولید میشود تا زمانی که اجرا به درمیاید  ببینیم بسیج اساتید چگونه می تواند کمک بکند.سیستم سیایت گذاری ما خیلی دانشگاه پایی نیست ما معتقدیم اساتید ما که در محیط محلی زندگی می کنند شناخت دقیق تری از مسائل محیطی دارند. به همینطور در رشته تخصصی خودشان  در مسائل دنیا.بنابراین اگر قرار است یک سیاست در کشور ریخته شود خب البته  تلاش ها که میشودما الان در پایه دخالت میکنیم.نکته دوم این است که این سیاست های کلی که الان مطرح شده ما چگونه می توانیم کمک بکنیم به اجرا و عمل دربیاید.خیلی از مفاهیم کلی هستند ما میتونیم در تبیین و گفتمان سازی اش کمک بکنیم بنابراین در نهاد سیاست گذاری تلاش میکنیم بین بسیج اساتید و این نهاد اندیشکده ای خودمان با جایگاه سیاست گذاری پیوند ایجاد بکنیم نکته بعدی بحث......کار در واقع اگر می نتوانیم در ساختار سیاسی و اساسی کشور جایگاه خودمان را به لحاظ حقوقی تثبیت بکنیم و نخبگان قانونگذار کشور و مقامات کشور توجیه نشده باشد این همین مشکلاتی است که در سطح..... با آن روبه رو می شوند که طرحی به مرحله عمل می رسد فرماندار گوش نمدهد استاندار گوش نمیدهد دیگران گوش نمیدهند ما هم دچار ناامیدی می شویم. ما در آینده برنامه داریم که با ریاست مجلس هم صحبت کنیم و ببینیم در دستگاه ....و مرکز پژوهشی های مجلس چگونه می توانیم یک جایگاه نسبی برقرار کنیم.همانطور با دولت .بنابراین برای پایدار سازی این طرح در سطح بالا در واقع ما تلاش های مان را انجام می دهیم که این پدیده قابل توجیه باشد. نکته بعدی پایدار در سطح پایین کار هستش  یعنی آن چیزی هست که ما باید انجام بدهیم ما بحث مان این است که در رابطه با اندیشکده ها چه کاری کرده ایم. در واقع از نظر موضوعی به نقشه علمی کشور نگاه کردیم. در علومی مانند ریاضیات، فیزیک و در واقع علوم پایه  در واقع اصلا ضرورتی ندارد که حتما اندیشکده در افق محلی خودش کار کند به این دلیل که برخی موضوعات طبیعتشان، طبیعت نوعی هست. بنابراین چه محلی باشند چه ملی یعنی محیط دانشگاه هرجا باشد تابع موضوع اندیشکده می تواند کار خودش راانجام دهد پیشنهاد شان را بدهند و در واقع  ما سعی میکنیم که اینگونه اندیشکده ها بودجه ی شان را از خود سازمان تهیه کنیم. ولی در واقع منوط به این هست تولیداتی که انجام می دهند یک مقدار به ظرفیت علمی کشور و به این دانش و به مقیاس های که ارزیابی ظرفیت ما هستش اضافه بشود.  در دانش هایی که خاصیت کاربردی دارند مثلا مانند موسسه رازی.اندیشکده های راهبردی که در علوم و فناوری هم هستند در زمینه های مسائل امنیت دفاعی و زنان خانواده و... که البته بر روی این مسائل باید یکمرکزیتی داشته باشیم و بر اساس آن مرکزیت شعب هایی ایجاد کنیم. البته مسائل اجتماعی در سطح کشور یکسان  نیست برای مثال آسیب های مسائل زنان و خانواده در همه استان ها یکسان نیست بنابراین آن قسمت مربوط به معضلات خانواده طبیعتا استان پایه باشد بهتر است و در مسائل کلان که قرار هست تصمیماتی گرفته شود ما ترجیح مان این است که این مسائل با مرکزیت تهران ادا ره شود. تا ما به ناپایداری در واقع در تاسیس اندیشکده ختم نشود.وما بتوانیم خدمتی را انجام بدهیم.بنابراین از نقطه نظر موضوعاتی  که داریم سطح اولین چیزی که برای مان اهمیت دارد در واقع کشور درگیر معضلات دستو پا گیره مهم هست برخی از این مسائل کل کشور را در برمیگرد.برخی از مسائل نقاط مختلف کشور هست و بعضی جاها هست و جای دیگر نیست مثلا مانند ریزگردهاآلودگی در این مسائل که در سطح محلی هم هست تقاضای ما این است کهظرفیت های دانشگاهی را وارد کنیم.حالا می رسد به اینکه چکار باید بکنیم.طرح هایی که برای اندیشکده و محصولاتشان داریم در واقع یک گزارش برآورد وضعیت تهیه کنید. میتواند برآورد وضعیت محلی باشد استانی یا کشوری  یا حتی جهانی باشد .  ما این برآوردهای وضعیت را در قالب گزارش های از برآورد وضعیت به نهاد های سه گانه ارسال میکنیم و ما باید به نحوی حرف خودمان را در سیاست گذاری  و اجرا ببریم.این کار را اگر نتوانیم انجام دهیم هدف مان در دراز مدت عملی نخواهد شد. راه این قضیه این است یک گزارش برآورد وضعیت که در کلاس های آموزشی توضیح خواهیم داد که براساس شاخص های علمی خودتان می گویید که وضعیتی که ما داریم این است و شاخص هایی که با آن  رو به رو هستید این هست و اگر ادامه پیدا کند این مشکلات و اتفاقات را خواهد داشت. حال ما این را به مجلس، مجمع و مقامات اجرای کشور خواهیم رساند.و بین استانداران توزیع خواهیم کرد و جاهایی که درگیر در پروژه سیاست گذاری علم و فناوری در کشور هستند، تا در این زمینه آگاه شوند.
گام دوم گزارش های راهبردی است که شما چون فن کار دستتان هست برایش راه حل دارید. نکته دیگر این است که کشور ما از لحاظ اداری یک سیستم متمرکز  دارد.اگر نتوانیم نگاه مقامات کشور را به موضوعات حساس کنیم دچار مشکل خواهیم شد.ما ان شاالله با وزیر کشور صحبت خواهیم کرد و جاهای دیگر ، که ان شاالله جایگاه اندیشکده ها جا بیفتد و فضا برای گفتو گو باز شود. رییس اندیشکده کسانی که در مجموعه هستند کانون بسیج  می توانند با مسئولین محلی و مقامات در مورد معضلات و مشکلات صحبت کنند. کار دیگر بحث پژوهش هاست. پژوهش ها باید تابع نوع اندیشکده ها باشند. بنابراین گزارش های ارزیابی وضعیت گزارش های راهبردی و پژوهش ها این سه محصولی هست که ما از اندیشکده ها انتظار داریم.


گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 22