عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
انتخاب دکتر احمدرضا بسیج به عنوان هیات علمی نمونه کشوری دانشگاه فرهنگیان
هیات علمی نمونه کشوری دانشگاه فرهنگیان
تاریخ خبر :1397/02/20 07:34:18


به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان چ و ب، دکتر احمدرضا بسیج مسئول بسیج اساتید استان و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان به عنوان استاد نمونه کشوری دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۷ انتخاب شدند.گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار دانشگاهها

تعداد بازديدها: 45