عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
دومین جلسه اعضای شورای علمی اندیشکده کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
دومین جلسه اعضای شورای علمی اندیشکده کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
دومین جلسه اعضای شورای علمی اندیشکده کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
تاریخ خبر :1397/02/18 13:08:38


دومین جلسه اعضای شورای علمی اندیشکده کشاورزی  و منابع طبیعی استان همدان در تاریخ 97/02/17 با موضوع بررسی اساس نامه اندیشکه برگزار گردید.گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار برگزیده استان ها,اخبار عمومی,اخبار دانشگاهها,تست,دانشگاه ها,معاونت ها,رسانه های دیگر

تعداد بازديدها: 53