عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
جلسه پیوست نگاری بسیج اساتید استان همدان
جلسه پیوست نگاری بسیج اساتید استان همدان
جلسه پیوست نگاری بسیج اساتید استان همدان
تاریخ خبر :1397/02/04 14:13:31


جلسه پیوست نگاری بسیج اساتید استان همدان به منظور تهیه پیوست فرهنگی همدان 2018 در تاریخ 97/02/03 برگزار گردید.گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار برگزیده استان ها,اخبار عمومی,اخبار دانشگاهها,تست,دانشگاه ها,معاونت ها,رسانه های دیگر

تعداد بازديدها: 45