عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
جلسه شورای علمی اندیشکده کشاورزی و منابع طبیعی بسیج اساتید استان همدان
جلسه شورای علمی اندیشکده کشاورزی و منابع طبیعی بسیج اساتید استان همدان
جلسه شورای علمی اندیشکده کشاورزی و منابع طبیعی بسیج اساتید استان همدان
تاریخ خبر :1397/02/04 14:09:59


جلسه شورای علمی اندیشکده کشاورزی و منابع طبیعی بسیج اساتید استان همدان به منظور تدوین اساسنامه در تاریخ 97/01/29 در سازمان بسیج اساتید تشکیل شد.گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار برگزیده استان ها,اخبار عمومی,اخبار دانشگاهها,تست,دانشگاه ها,معاونت ها,رسانه های دیگر

تعداد بازديدها: 45