عنوان سایت
پنجشنبه 2فروردین 1397
مشاهده خبر
اساسنامه مدل جهت تشکیل اندیشکده های راهبردی بسیج اساتید
اساسنامه مدل جهت تشکیل اندیشکده های راهبردی بسیج اساتید
تاریخ خبر :1396/12/13 08:01:25


جهت دریافت اساسنامه مدل اندیشکده های راهبردی بسیج اساتید کلیک نمایید.گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار برگزیده استان ها,اخبار دانشگاهها

تعداد بازديدها: 92