عنوان سایت
شنبه 5خرداد 1397
مشاهده خبر
دوره آموزشی مبانی نظام ملی نوآوری، تحلیل چالش ها و فرصت های توسعه آن در ایران با محوریت پارک های علم و فناوری
دوره آموزشی مبانی نظام ملی نوآوری، تحلیل چالش ها و فرصت های توسعه آن در ایران با محوریت پارک های علم و فناوری
تاریخ خبر :1396/12/10 11:21:47


سومین دوره آموزشی مشترک پارک علم و فناوری استان همدان و بسیج اساتید استان همدان در تاریخ 1396/12/08 در دانشگاه صنعتی برگزار گردید. در این کارگاه جناب آقای دکتر حجت الله حاجی حسینی رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در خصوص مبانی نظام ملی نوآوری، تحلیل چالش ها و فرصت های توسعه آن در ایران با محوریت پارک های علم و فناوری بحث کردند.گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار برگزیده استان ها,اخبار عمومی,اخبار دانشگاهها,تست,دانشگاه ها,معاونت ها,رسانه های دیگر

تعداد بازديدها: 216