عنوان سایت
شنبه 5خرداد 1397
مشاهده خبر
علیرضا مزیدی ، استاد بسیجی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
قدرت مقاومت بعنوان بازوی کشورهای اسلامی بویژه ایران می تواند عمل کند./آمریکایی ها هیچ وقت قابل اعتماد نبودن و نخواهند بود ./تقویت بنیه دفاعی عامل بازدارنده برای ما است.
تاریخ خبر :1396/12/05 11:51:20


به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان گلستان علیرضا مزیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول گفت ؛ قدرت مقاومت بعنوان بازوی کشور های اسلامی بویژه ایران می تواند عمل کند نکته دیگر قدرت مقاومت می تواند دشمن را در لاک دفاعی برده و قدرت تهاجمی آن را تقلیل داده و به عقب برگردد . نکته دیگر توسعه قدرت مقاومت یعنی درگیر کردن دشمن در همه جبهه ها و جلوگیری آن از تمرکز روی یک نقطه و در نهایت توانمندکردن جبهه مقاومت در نقاط مختلف که در مجموع عامل بازدارندگی و کاهش آسیب و به عقب راندن دشمن می گردد.

این استاد بسیجی افزود ؛ مسئولان بعد از ۲۲ بهمن باید در رسانه ها حضور پیدا می کردند و ضمن تشکر از آنها در خصوص رفع معیشت قدمی که برداشته نشد بلکه فرهنگ عذر خواهی هم رخت بربست لذا مدیران تلاششان مشهود نیست. این یعنی توده مردم و یا اکثریت به بی توجهی مدیران واقف شدن و در بیان مردم هم مشهود بود که رهبری در راس و فقط وجود و جایگاه رهبری است که مردم آمدند این شکاف را مسئولین به اعتقاد من دارند تقویت می کنند. که خطر بزرگ برای انقلاب می تواند باشد. اقدامات خاصی انجام نشده است که مشهود باشد. اما اگر در خصوص معیشت ، مبارزه با گرانی  کنترل واردات ، صادرات ، حل مشکل موسسات مالی که ریشه همه این نابسامانی ها از آن است اگر اقدام می کردند این حوادث رقم نمی خورد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول گفت ؛ این نوع ادبیات فرار رو به جلو است دشمن دقیفا مسئولین ما را ارزیابی دارد برای برون رفت از این مشکل ریشه ارتباط سیاسی اقتصادی فرهنگی آقایان را با خارج قطع کرد لذا وقتی مدیران ارشد نوعی وابستگی داشته باشند توان تصمیم قاطع را ندارند . پیوست فایل زیر تا این شرایط باشد همیشه زمان را از دست می دهیم و دشمن هم جریح تر شده و تهدیدات ما برایش بی ارزش ... باید در انتصابات تجدید نظر کنیم.

ایشان در خصوص بدقولی و بدعهدی آمریکایی ها خاطر نشان کردند ؛ آمریکایی ها هیچ وقت قابل اعتماد نبودن و نخواهند بود ، ما در عصر کنونی با عقب نشینی از مواضع به دشمن  جرات رو به جلو آمدن می دهیم . آمریکا یی ها با توجه به مدیریت غیر محسوس با کمک اروپایی ها و یار گیری ولو کم رنگ می تواند ارزیابی مدیریتی خوبی داشته باشند از قدرت برخورد ما ، اما اگر مدیران ارشد در یک کلمه استراتژی حضرت امام و مقام معظم رهبری را دنبال کنند در خصوص مقابله با آمریکا و زور گویی های ان جرات اربده کشی دیگر نمی کند. با دشمنی مثل آمریکا فقط یک استراتژی جواب می دهد که مقابله تمام عیار بین بودن و نبودن کره شمالی نمونه بارز آن است . آیا آمریکایی ها عقب نشینی نکردند. موضوع هسته ای آیا عقب نشینی نکردند . لذا آمریکایی ها و متحدانشان فقط دنبال خریدن فرصت هستند چون هیچ راهی دیگر برای جلو گیری از حرکت نمی بینندفقط می توانند حرکت را کند کنند.

دکتر علیرضا مزیدی  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در پایان در خصوص بحث موشکی ایران گفت ؛ موضوع موشکی و حقوق بشر و امثالهم موضوع جدیدی نیست رهبر معظم انقلاب پیش بینی داشته است فقط مدیران ارشد باید تدبیر مقام معظم رهبری را پافشاری کنند. یک قدم عقب نشینی مثل هسته ای باید هزینه گزافی پرداخت کنیم . اساسا به دیگران چه ارتباطی دارد که قدرت دفاعی ما چه هست . مگر ما و دیگر کشور ها به قدرت دفاعیآانها کار داریم که امریکایی ها کار دارند مگر این همه جنگ و کشتار راه انداخته اند کدام کشور ها گفتند چرا این کار را کردید .تقویت بنیه دفاعی عامل بازدارنده برای ما است.گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار برگزیده استان ها,اخبار عمومی,اخبار دانشگاهها,تست,دانشگاه ها,معاونت ها,رسانه های دیگر

تعداد بازديدها: 217