عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
چهارمین جلسه شورای بررسی وتحلیل استانی با حضور اعضا ءبرگزار گردید
تاریخ خبر :1396/11/23 14:44:08


 چهارمین جلسه شورای بررسی وتحلیل استانی با حضور اعضا ءدر تاریخ 09/11/96به میزبانی دانشگاه با حضور مسوول سازمان بسیج اساتید برگزار گردید

 به گزارش خبرنگار ما در این نشست 1-تحلیل منطقه ایی ونقش جمهوری اسلامی در تحولات منطقه 2-فتنه 96 وننقش مردم در خنثی سازی آن 3-نقش دانشگاه وبویژه بسیج اساتید در روشنگری نسل جوان در مقابله با فتنه ها4-دهه فجر وبرنامه ها ونقش بسیج اساتید 5-بودجه 97واشکالات 6-برنامه 97ونقش بسیج اساتید در حوزه خدمت رسانی به مردم و....مورد بحث وبررسی قرار گرفت.گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 99