عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
تقدیرازسه نفرازاعضای شورای بسیج اساتیداستان درمراسم باشکوه راهپیمایی22بهمن
تاریخ خبر :1396/11/23 12:08:47


درمراسم راهپیمایی 22بهمن بندرعباس ازدکترکامرانی مسئول بسیج اساتیداستان ودکترفرهادی ازاساتیدبسیجی به عنوان نخبگان علمی  وهمچنین ازحجت السلام والمسلمین دکترعبادی زاده مسئول شورای بسیج اساتیداستان بعنوان نخبه روحانی تقدیرشدند.گروه خبر: اخبار برگزیده استان ها,اخبار عمومی,اخبار دانشگاهها

تعداد بازديدها: 144