عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
اولین همایش جایگاه آموزش مهارتی در بسیج اقتصاد مقاومتی
تاریخ خبر :1396/11/21 16:52:04


اولین همایش جایگاه آموزش مهارتی در بسیج اقتصاد مقاومتی با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی وبه میزبانی دانشگاه علمی کاربردی میزبان بابلسر در تاریخ 17/11/96برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید این برنامه که در دو بخش صبح وبعد از ظهر دنبال شد که در بخش صبح به صورت سخنرانی وافتتاح 20 نمایشگاه از دستاورد های اقتصاد مقاومتی ودر بخش بعد از ظهر هم به صورت 5کارگاه .

دکتر خوشبین (مشاور رییس ومدیر کل حوزه ریاست مراکز جامع علمی کاربردی کشور):

با برشمردن اهمیت طرح نو آموزش مهارتی در بسیج اقتصاد مقاومتی وتوسعه آن در تمام عملکرد مراکز علمی کاربردی بیان کردند وهمچنین اضهار داشتند که قطعا توفیق در دستگاه هایی که روحیه بسیجی در آنجا حاکم باشد بیشتر خواهد بود.

دکتر تهرانچیان (عضو هیات علمی دانشگاه مازندران):

ایشان در خصوص اقتصاد مقاومتی در بخش آمار اقتصاد ،چشم انداز20 ساله اشاراتی داشتند وهمچنین مقایسه ایی هم نسبت به جایگاه اقتصاد ایران در خاور میانه رابیان نمودند.

دکتر پورفرج:هیات علمی دانشگاه مازندران)استاد کارگاه اصول اقتصاد مقاومتی ویژه اساتید بسیجی:

به گزارش خبرنگار ما ایشان با برشمردن 10 بحران موجود در سر راه اقتصاد که با حل شدن آن می توان به اقتصاد مقاومتی پایداردست یافت.

1.اقتصاد مقاومتی نفتی2.اقتصاددولتی وبخش دولت3. اقتصاد رانتی4.فساد اقتصادی5.شکاف طبقاتی فقیر وغنی6.ضعیف بودن تولید ملی7.واردات بی رویه 8.مدیریت ضعیف کشور9.بیکاری رو به افزایش10.نقدینگی بسیار خطرناک(نقدینگی سر گردان)وهمچنین ایشان اشاراتی به چهار مکتب موجود در بحث اقتصاد مقاومتی داشتند ومهمترین امید در حال حاضر را رهبری امام خامنه ایی(مد ظله العالی )ونگرش ایشان بیان نمودند.

 گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 96