عنوان سایت
یکشنبه 29بهمن 1396
مشاهده خبر
برگزاری نشست ویدئو کنفرانس
تاریخ خبر :1396/11/21 16:48:19


نشست ویدئو کنفرانس کشوری در خصوص سیاست ها واهداف برنامه های سال 97 در تاریخ 14/11/96 در استان ها باحضور مسولین کانون های بسیج اساتید وکشور باحضور معاونین سازمان به عمل آمد.

 گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 14