عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
دومین نشست کارگروه اندیشه ورز خواهران
تاریخ خبر :1396/11/21 16:39:37


دومین نشست کارگروه اندیشه ورز خواهران ازپیش همایش فرهنگی بصیرتی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی استان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر برگزار شد.گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 95