عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
نشست روسای مراکز علمی کاربردی استان با حضور مسوول سازمان بسیج اساتید
تاریخ خبر :1396/11/21 16:36:48


به گزارش خبرنگار ما آخرین جمعبندی جهت اجرای همایش جایگاه آموزش های مهارتی در بسیج اقتصاد مقاومتی که قراراست در تاریخ 17/11/96به مناسبت ایام ا... دهه فجر برگزار گردد،به عمل آمد.گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 85